لیست بیلبورد اصفهان   آخرین بروزرسانی:99/04/28

در جدول زیر لیست جامع و کاملی از آخرین تابلوهای بیلبورد و عرشه پل اصفهان را جمع آوری و بروز رسانی کرده‌ایم. برای رزرو و اطلاع از قیمت‌ها و پکیج‌های موجود آخرین لیست بیلبورد‌های اصفهان، با کارشناسان واحد فروش آبان تماس بگیرید.


کد تابلو تیپ رسانه

آدرس 

متراژ وضعیت نمایش مکانی 
1 لیست بیلبورد اصفهان خیابان توحید( دید از خیابان دانشگاه) 24   تصویر
2 لیست بیلبورد اصفهان خیابان توحید( دید از سمت توحید) 24   تصویر
3 لیست بیلبورد دیجیتال اصفهان میدان بزرگمهر 40   تصویر
4 لیست بیلبورد سه وجهی اصفهان پل بزرگمهر     تصویر
5 لیست بیلبورد اصفهان جنوب پل بزرگمهر رفیوژ میانی( شمال به جنوب) 18   تصویر
6 لیست بیلبورد اصفهان میدان احمد آباد ضلع شمال شرقی 15   تصویر
7 لیست بیلبورد اصفهان میدان احمدآباد ضلع شرقی ( دید از سمت میدان احمدآباد) 18   تصویر
8 لیست بیلبورد اصفهان میدان احمدآباد ضلع شرقی ( دید از سمت خیابان جی) 18   تصویر
9 لیست بیلبورد اصفهان خیابان جی چهار راه همدانیان     تصویر
10 لیست بیلبورد اصفهان میدان بزرگمهر ضلع شمال غربی 15   تصویر
11 لیست بیلبورد اصفهان چهارراه علامه امین 15   تصویر
12 لیست بیلبورد اصفهان چهارراه نورباران 15   تصویر
13 لیست بیلبورد اصفهان دروازه شیراز 48 حذف شد تصویر
14 لیست بیلبورد اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ضلع جنوب غربی چهارراه نیکبخت 15   تصویر
15 لیست بیلبورد اصفهان چهار راه شیخ صدوق 48   تصویر
16 لیست بیلبورد اصفهان حد فاصل فلکه فیض و چهارراه فرایبورگ- روبروی هنرستان علاقه مندان ( شرق به غرب) 40.68   تصویر
17 لیست پل عابر اصفهان حد فاصل فلکه فیض و چهارراه فرایبورگ- روبروی هنرستان علاقه مندان ( غرب به شرق) 33.3   تصویر
18 لیست پل عابر اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه داریوش 15   تصویر
19 لیست پل عابر اصفهان خیابان سجاد نرسیده به چهارراه ارباب روبروی مسجد (جنوب به شمال) 28   تصویر
20 لیست بیلبورد اصفهان تقاطع حکیم نظامی شریعتی 15   تصویر
21 لیست بیلبورد اصفهان پل آذر نبش خیابان آذر 15   تصویر
22 لیست بیلبورد اصفهان پل آذر نبش خیابان توحید 15   تصویر
23 لیست بیلبورد اصفهان پل آذر ابتدای توحید شمالی     تصویر
24 لیست بیلبورد اصفهان چهارراه آپادانا (شمال به جنوب) 18   تصویر
25 لیست بیلبورد اصفهان چهارراه آپادانا (جنوب به شمال) 18   تصویر
26 لیست بیلبورد اصفهان پل فردوسی نبش شیخ صدوق و بلوار آیینه خانه 15   تصویر
27 لیست بیلبورد اصفهان چهارراه فلسطین 15   تصویر
28 لیست بیلبورد اصفهان میدان خواجو ضلع شمال غربی 15   تصویر
29 لیست بیلبورد سه وجهی اصفهان پل آذر 38   تصویر
30 لیست بیلبورد اصفهان تقاطع مطهری و شمس آبادی 15   تصویر
31 لیست بیلبورد اصفهان بزرگراه میثمی ابتدای بلوار کشاورز (دید از صفه) 48 حذف شد تصویر
32 لیست بیلبورد اصفهان بزرگراه میثمی ابتدای بلوار کشاورز(دید از اتوبان ذوب آهن) 48 حذف شد تصویر
33 لیست پل عابر اصفهان بلوار کشاورز تقاطع مفتح و بزرگراه - پل شهیدان غدیری( شرق به غرب) 35   تصویر
34 لیست پل عابر اصفهان بلوار کشاورز تقاطع مفتح و بزرگراه - پل شهیدان غدیری( غرب به شرق) 63   تصویر
35 لیست بیلبورد اصفهان تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی(شمال به جنوب) 48 حذف شد تصویر
36 لیست بیلبورد اصفهان تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی(شرق به غرب) 53 حذف شد تصویر
37 لیست بیلبورد اصفهان تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی(غرب به شرق) 48 حذف شد تصویر
38 لیست بیلبورد عمودی اصفهان میدان بزرگمهر ابتدای پل بزرگمهر(جنوب به شمال) 18   تصویر
39 لیست بیلبورد‌ اصفهان عمودی  میدان بزرگمهر ابتدای پل بزرگمهر(شمال به جنوب) 18   تصویر
40 لیست بیلبورد‌ اصفهان عمودی  خیابان مشتاق دوم مقابل باغ گل ها 24   تصویر
41 لیست بیلبورد سه وجهی پل غدیر     تصویر
42 لیست بیلبورد اصفهان چهار راه فلسطین 15   تصویر
43 لیست بیلبورد اصفهان چهار راه تختی ورودی مسجد سید 15   تصویر
44 لیست بیلبورد اصفهان چهارراه تختی ورودی مسجد سید به سمت ورزشگاه 15   تصویر
45 لیست بیلبورد اصفهان چهارراه تختی ورودی چهارباغ پایین به سمت ورزشگاه 15   تصویر
46 لیست بیلبورد اصفهان چهارراه تختی خروج مسجد سید 15   تصویر
47 لیست بیلبورد اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) 48   تصویر
48 لیست بیلبورد سه وجهی اصفهان خیابان رباط پل رباط     تصویر
49 لیست بیلبورد اصفهان خیابان هزار جریب مقابل درب دانشگاه (جنوب به شمال) 36  
50 لیست پل عابر اصفهان خیابان هزار جریب مقابل کوی امام صادق (شمال به جنوب) 36   تصویر
51 لیست پل عابر اصفهان خیابان هزار جریب مقابل درب دانشگاه (شمال به جنوب) 36   تصویر
52 لیست پل عابر اصفهان بلوار دانشگاه حدفاصل سه راه توحید و دروازه شیراز(شرق به غرب) 48 حذف شد تصویر
53 لیست بیلبورد اصفهان خیابان توحید، تقاطع خیابان دانشگاه 24   تصویر
54 لیست پل عابر اصفهان بلوار دانشگاه حدفاصل سه راه توحید و دروازه شیراز(غرب به شرق) 48 حذف شد تصویر
55 لیست پل عابر اصفهان ابتدای بزرگمهر مقابل مسجد الکریم (شمال به جنوب) 48 حذف شد تصویر
56 لیست پل عابر اصفهان خیابان بزرگمهر مقابل خیابان بلال (شمال به جنوب) 40   تصویر
57 لیست پل عابر اصفهان خیابان بزرگمهر مقابل خیابان بلال (جنوب به شمال) 40   تصویر
58 لیست پل عابر اصفهان خیابان بزرگمهر به سمت میدان احمد آباد جنب درمانگاه صفوی (شمال به جنوب) 60   تصویر
59 لیست پل عابر اصفهان خیابان بزرگمهر به سمت میدان احمد آباد جنب درمانگاه صفوی (جنوب به شمال) 45.5   تصویر
60 لیست پل عابر اصفهان خیابان بزرگمهر، میدان احمدآباد به سمت میدان بزرگمهر– شمال به جنوب 45.2   تصویر
61 لیست پل عابر اصفهان خیابان بزرگمهر به سمت میدان احمدآباد جنب درمانگاه صفوی – جنوب به شمال 45.2   تصویر
62 لیست پل سواره رو خیابان بزرگمهرپیشانی تونل زيرگذرآقاخانی 24   تصویر
63 لیست بیلبورد اصفهان خیابان سلمان فارسی، مقابل باغ گلها 24   تصویر
64 لیست بیلبورد اصفهان چهارراه علامه امینی 15   تصویر
65 لیست پل عابر اصفهان خیابان مشتاق دوم مقابل مسجد مهر آباد(شرق به غرب) 48 حذف شد تصویر
66 لیست پل عابر اصفهان خیابان مشتاق دوم مقابل مسجد مهر آباد(غرب به شرق) 48 حذف شد تصویر
67 لیست پل عابر اصفهان خیابان مشتاق دوم مقابل خیابان مهرآباد 40 حذف شد تصویر
68 لیست پل عابر اصفهان خیابان جی به سمت بزرگراه آقابابایی(غرب به شرق) 28 حذف شد تصویر
69 لیست پل عابر اصفهان خیابان جی به سمت میدان احمد آباد (شرق به غرب) 28 حذف شد تصویر
70 لیست پل عابر اصفهان خیابان بزرگمهر جنب قصر گل(شمال به جنوب) 48 حذف شد تصویر
71 لیست پل عابر اصفهان میدان لاله ابتدای پروین(شمال به جنوب) 40   تصویر
72 لیست پل عابر اصفهان خیابان جی مقابل نیرو (شرق به غرب) 40   تصویر
73 لیست پل عابر اصفهان خیابان بزرگمهر مقابل قصر گل(جنوب به شمال) 60 حذف شد تصویر
74 لیست پل عابر اصفهان خیابان جی مقابل سروستان (شرق به غرب) 32 حذف شد تصویر
75 لیست پل عابر اصفهان خیابان جی به سمت میدان احمد آباد (شرق به غرب) 28 حذف شد تصویر
76 لیست بیلبورد اصفهان انتهاي خیابان جي ، بعد از ميدان ميوه و تره بار 60   تصویر
77 لیست پل عابر اصفهان خیابان سروش نرسیده به مسجد الغفور (جنوب به شمال) 40   تصویر
78 لیست پل عابر اصفهان خیابان پروین مقابل عسگریه(شمال به جنوب) 45   تصویر
79 لیست پل عابر اصفهان خیابان پروین مقابل حکیم شفایی (شمال به جنوب) 36   تصویر
80 لیست پل عابر اصفهان خیابان پروین مقابل عسگریه(جنوب به شمال) 36   تصویر
81 لیست پل عابر اصفهان خیابان جی به سمت بزرگراه آقابابایی(غرب به شرق) 28   تصویر
82 لیست پل عابر اصفهان خیابان جی مقابل سروستان (غرب به شرق) 32 حذف شد تصویر
83 لیست پل عابر اصفهان خیابان جی زیرگذر میدان خوراسگان( غرب به شرق) 36   تصویر
84 لیست پل عابر اصفهان خیابان جی زیرگذر میدان خوراسگان( شرق به غرب) 36   تصویر
85 لیست پل عابر اصفهان خیابان سروش (جنوب به شمال) 48 حذف شد تصویر
86 لیست پل عابر اصفهان خیابان سروش نرسیده به مسجد الغفور (شمال به جنوب) 40   تصویر
87 لیست پل عابر اصفهان خیابان سروش بین آل خجند و احمد آباد(شمال به جنوب) 48   تصویر
88 لیست پل عابر اصفهان خیابان پروین مقابل شهرداری منطقه 10(جنوب به شمال) 36   تصویر
89 لیست پل عابر اصفهان خیابان پروین مقابل شهرداری منطقه 10(شمال به جنوب) 36   تصویر
90 لیست پل عابر اصفهان خیابان پروین مقابل حکیم شفایی (جنوب به شمال) 36   تصویر
91 لیست پل عابر اصفهان خیابان پروین مقابل میرزا نصیر (جنوب به شمال) 48   تصویر
92 لیست پل عابر اصفهان میدان لاله ابتدای خیابان پروین 18   تصویر
93 لیست پل عابر اصفهان خیابان ارتش (غرب به شرق) 48 حذف شد تصویر
94 لیست پل عابر اصفهان خیابان جی مقابل خیابان مهدیه( غرب به شرق) 43.2   تصویر
95 لیست پل عابر اصفهان خیابان جی مقابل خیابان مهدیه( شرق به غرب) 43.2   تصویر
96 لیست بیلبورد اصفهان انتهاي خیابان جي ، گورت 60   تصویر
97 لیست بیلبورد اصفهان ابتداي خیابان جي ، روبروي ميدان ميوه و تره بار 60   تصویر
98 لیست پل عابر اصفهان خیابان ارتش (شرق به غرب) 48 حذف شد تصویر
99 لیست پل عابر اصفهان خیابان ارتش حد فاصل حسین آباد و میدان ارتش ( غرب به شرق ) 28   تصویر
100 لیست پل عابر اصفهان خیابان ارتش حد فاصل حسین آباد و میدان ارتش ( شرق به غرب ) 28   تصویر
101 لیست پل عابر اصفهان بلوار کاوه بعد از سه راه ملک شهر (جنوب به شمال) 36 حذف شد تصویر
102 لیست پل عابر اصفهان بلوار کاوه جنب برج کاوه 48 حذف شد تصویر
103 لیست پل عابر اصفهان بلوار کاوه مقابل خیابان شهید کرمی (شمال به جنوب) 45   تصویر
104 لیست پل عابر اصفهان بلوار کاوه مقابل خیابان شهید کرمی (جنوب به شمال) 36   تصویر
105 لیست پل عابر اصفهان بلوار کاوه مقابل ساختمان قطار شهری(شمال به جنوب) 48   تصویر
106 لیست پل عابر اصفهان بلوار کاوه قبل از سه راه ملک شهر مقابل مسجد (شمال به جنوب) 40 حذف شد تصویر
107 لیست پل عابر اصفهان بلوار کاوه مقابل سوانح سوختگی (شمال به جنوب) 40 حذف شد تصویر
108 لیست پل عابر اصفهان بلوار کاوه مقابل سوانح سوختگی (جنوب به شمال) 40 حذف شد تصویر
109 لیست پل عابر اصفهان خیابان امام خمینی مقابل پارک قلمستان(شمال به جنوب) 40 حذف شد تصویر
110 لیست پل عابر اصفهان خیابان امام خمینی مقابل پارک قلمستان(جنوب به شمال) 40 حذف شد تصویر
111 لیست پل عابر اصفهان خیابان امام خمینی مقابل خیابان بسیج (ورودی و خروجی اصفهان) 42   تصویر
112 لیست بیلبورد سه وجهی اصفهان خیابان امام خميني ، خیابان اميركبير ( شاپور جديد ) ، ميدان امير كبير     تصویر
113 لیست بیلبورد اصفهان خ امام خميني ، ميدان استقلال جنب پارك استقلال 100   تصویر
114 لیست پل عابر اصفهان خیابان امام خمینی مقابل بیمارستان امام حسین(جنوب به شمال) 36   تصویر
115 لیست پل عابر اصفهان خیابان امام خمینی مقابل بیمارستان امام حسین(شمال به جنوب) 36   تصویر
116 لیست پل عابر اصفهان خیابان امام خمینی مقابل خیابان رسالت( جنوب به شمال) 46.8   تصویر
117 لیست پل عابر اصفهان خیابان امام خمینی حدفاصل م دانشگاه و خ امیرکبیر مقابل بیمارستان امام حسین جنوب به شمال 36   تصویر
118 لیست پل عابر اصفهان خیابان امام خمینی حدفاصل م دانشگاه و خ امیرکبیرمقابل بیمارستان امام حسین شمال به جنوب 36   تصویر
119 لیست پل عابر اصفهان خیابان سهروردی، مقابل ترمینال زاینده رود، مسیر جنوب به شمال 36   تصویر
120 لیست پل عابر اصفهان خیابان سهروردی، مقابل ترمینال زاینده رود،مسیر شمال به جنوب 36   تصویر
121 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان شرق ، قبل از شهربازي شهر روياها 60   تصویر
122 لیست پل عابر اصفهان بلوار کاوه حدفاصل چهارراه جابر و سه راه ملک شهر(جنوب به شمال) 48 حذف شد تصویر
123 لیست پل عابر اصفهان بلوار کاوه حدفاصل چهارراه جابر و سه راه ملک شهر(شمال به جنوب) 48 حذف شد تصویر
124 لیست پل عابر اصفهان خیابان کاوه روبروی خیابان دانش( ورودی اصلی از تهران به اصفهان) 42   تصویر
125 لیست بیلبورد اصفهان پل چمران 48   تصویر
126 لیست پل عابر اصفهان اتوبان چمران بعد از زیرگذر پل لاله( غرب به شرق) 52.5   تصویر
127 لیست پل عابر اصفهان اتوبان چمران بعد از زیرگذر پل لاله( شرق به غرب) 35   تصویر
128 لیست پل عابر اصفهان اتوبان چمران مقابل خیابان اشراق، مسیر غرب به شرق 28   تصویر
129 لیست پل عابر اصفهان خیابان مدرس مقابل مولوی (جنوب به شمال) 32   تصویر
130 لیست پل عابر اصفهان خیابان مدرس مقابل مولوی (شمال به جنوب) 32   تصویر
131 لیست پل عابر اصفهان خیابان رزمندگان به سمت فلکه ماه فرخی 36   تصویر
132 لیست پل عابر اصفهان خیابان رزمندگان به سمت چهارراه رباط 36   تصویر
133 لیست پل عابر اصفهان خیابان آتشگاه مقابل کوی بهاران(غرب به شرق) 32   تصویر
134 لیست پل عابر اصفهان میدان جمهوری( دروازه تهران) 48   تصویر
135 لیست پل عابر اصفهان میدان جمهوری( ضلع غربی) 15   تصویر
137 لیست پل عابر اصفهان  اتوبان شهید خرازی به سمت امام خمینی (جنوب به شمال) 42   تصویر
138 لیست پل عابر اصفهان  اتوبان شهید خرازی به سمت وحید(شمال به جنوب) 42   تصویر
139 لیست بیلبورد سه وجهی اصفهان اتوبان شهید خرازی، تقاطع اشرفی اصفهانی 36   تصویر
140 لیست پل عابر اصفهان بلوار کشاورز مقابل خیابان کشاورزی ورودی  اصفهان 45   تصویر
141 لیست پل عابر اصفهان بلوار کشاورز مقابل خیابان کشاورزی خروجی اصفهان 45   تصویر
142 لیست پل عابر اصفهان بلوار کشاورز، حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح( شرق به غرب) 36   تصویر
143 لیست پل عابر اصفهان بلوار کشاورز، حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح( غرب به شرق) 36   تصویر
144 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان كشوري ، حدفاصل تقاطع همت و پلهاي دفاع مقدس( صفه ) ، تابلو قبل از دوربين 54   تصویر
145 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان كشوري ، حدفاصل تقاطع همت و پلهاي دفاع مقدس( صفه ) ، تابلو بعد از دوربين 54   تصویر
146 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان شهید کاظمی، روبروی برج های مسکونی سپهر( مسیر شرق به غرب) 30   تصویر
147 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید کاظمی، روبروی برج های مسکونی سپهر( مسیر غرب به شرق) 36   تصویر
148 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید ردانی پور مقابل شمس آباد (غرب به شرق) 42   تصویر
149 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید ردانی پور مقابل شمس آباد (شرق به غرب) 52.5   تصویر
150 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید ردانی پور استاد شهریار (غرب به شرق) 42   تصویر
151 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید ردانی پور استاد شهریار (شرق به غرب) 42   تصویر
152 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید ردانی پور رباط امام خمینی به سمت چمران(غرب به شرق) 52.5   تصویر
153 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید ردانی پور رباط چمران به سمت امام خمینی(شرق به غرب) 52.5   تصویر
154 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید خرازی مقابل مسجد المرتضی(جنوب به شمال) 36   تصویر
155 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید خرازی مقابل مسجد المرتضی(شمال به جنوب) 36   تصویر
156 لیست بیلبورد سه وجهی اصفهان اتوبان شهید خرازی تقاطع اشرفی اصفهانی (ديد از كليه مسيرهاي بالا و پايين اتوبان) 36   تصویر
157 لیست پل عابر اصفهان اتوبان ذوب آهن مقابل آمادگاه ارتش ورودی اصفهان (غرب به شرق) 36   تصویر
158 لیست پل عابر اصفهان اتوبان ذوب آهن مقابل آمادگاه ارتش خروجی اصفهان (شرق به غرب) 45   تصویر
159 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید آقابابایی، مقابل شهرک سلامت ( شمال به جنوب) 36   تصویر
160 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید آقابابایی، مقابل شهرک سلامت (جنوب به شمال) 36   تصویر
161 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید آقابابایی روبروی باغ بانوان طلوع ( جنوب به شمال) 25   تصویر
162 لیست پل عابر اصفهان جاده اصفهان تهران قبل از شاهین شهر پل گرگاب (به سمت تهران) 48   تصویر
163 لیست پل عابر اصفهان جاده اصفهان تهران قبل از شاهین شهر پل گرگاب (به سمت اصفهان) 48   تصویر
164 لیست پل عابر اصفهان جاده اصفهان تهران مقابل شهرک صنعتی مورچه خورت (به سمت اصفهان) 64   تصویر
165 لیست پل عابر اصفهان جاده مرق مقابل گمرک(جنوب به شمال) 48   تصویر
167 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهيد دستجردي ، ورودي مرق ، .بعد از شهرك آزمايش / تابلو راست 48   تصویر
168 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید دستجردی ، ورودر مرق ، بعد از شهرک آزمایش / تابلو چپ 48   تصویر
169 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهيد دستجردي ، حدفاصل مرق و سيتي سنتر ، قبل از شهرك آزمايش / تابلو راست 48   تصویر
170 لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهيد دستجردي ، حدفاصل مرق و سيتي سنتر ، قبل از شهرك آزمايش / تابلو چپ 48   تصویر
171 لیست پل عابر اصفهان جاده مرق مقابل گمرک(شمال به جنوب) 52   تصویر
172 لیست بیلبورد اصفهان حدفاصل سيتي سنتر و مرق ، جنب شهرك آزمايش و ورودي شهرك صنعتي صفه 60   تصویر
173 لیست پل عابر اصفهان جاده اصفهان تهران مقابل شهرک صنعتی مورچه خورت (به سمت تهران) 64   تصویر
174 لیست پل عابر اصفهان جاده اصفهان نجف آباد، میدان کهریزسنگ( غرب به شرق) 39   تصویر
175 لیست پل عابر اصفهان جاده اصفهان نجف آباد، میدان کهریزسنگ( شرق به غرب) 39   تصویر
176 لیست پل عابر اصفهان اتوبان ذوب آهن اصفهان مقابل شهر ابریشم (غرب به شرق) 40   تصویر
177 لیست پل عابر اصفهان اتوبان ذوب آهن اصفهان مقابل شهر ابریشم (شرق به غرب) 40   تصویر
178 لیست پل عابر اصفهان اتوبان ذوب آهن اصفهان کیلومتر 16(غرب به شرق) 40   تصویر
179 لیست پل عابر اصفهان اتوبان ذوب آهن اصفهان کیلومتر 11(غرب به شرق) 40   تصویر
180 لیست پل عابر اصفهان اتوبان ذوب آهن اصفهان کیلومتر 11(شرق به غرب) 40   تصویر
181 لیست پل عابر اصفهان اتوبان ذوب آهن اصفهان کیلومتر 16( شرق به غرب) 40   تصویر
182 لیست پل عابر اصفهان اتوبان ذوب آهن اصفهان کیلومتر 14( شرق به غرب) 40   تصویر
183 لیست پل عابر اصفهان اتوبان ذوب آهن اصفهان کیلومتر 14(غرب به شرق) 40   تصویر
184 بیلبورد سه وجهی آزادراه اصفهان یزد،مقابل شهرک صنعتی جی (ضلع شمالی) 48   تصویر
185 لیست پیشانی پل اصفهان بزرگراه صیاد شیرازی پیشانی زیرگذر علامه امینی (جنوب به شمال) 27   تصویر
186 لیست پیشانی پل اصفهان بزرگراه صیاد شیرازی پیشانی زیرگذر علامه امینی (شمال به جنوب) 27   تصویر
187 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم كيلومتر 3 ، حدفاصل خیابان كاوه و پل خورزوق ، روبروي پمپ بنزين كيميا(دید از اصفهان) 60   تصویر
188 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم كيلومتر 7 حد فاصل پل خورزوق و پل گز( دید از اصفهان) 72   تصویر
189 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم كيلومتر 6 ، حدفاصل پل خورزوق و پل گز( دید از اصفهان) 60   تصویر
190 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم كيلومتر 10 ، حدفاصل پل گز و پل گرگاب ( شاهين شهر جنوب - دید از اصفهان) 60   تصویر
191 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم كيلومتر 11 ، حدفاصل پل گز و پل گرگاب ( شاهين شهر جنوب - دید از اصفهان ) 60   تصویر
192 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم حد فاصل پليس راه و پل شاهين شهر شمال( دید به اصفهان و شاهین شهر) 60   تصویر
193 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم حد فاصل پل شاهين شهر شمال و پل گرگاب ( دید به اصفهان و شاهین شهر ) 60   تصویر
194 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم حد فاصل پل گرگاب ( شاهين شهر جنوب ) تا پل گز ( دید به اصفهان و گز) 60   تصویر
195 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم حدفاصل پل خورزوق و خیابان كاوه ، قبل از پمپ بنزين كيميا ( دید به اصفهان) 60   تصویر
196 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم محدوده پليس راه ، قبل از ساختمان پليس راه - تابلو دوطرفه (دید از اصفهان) 72   تصویر
197 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم قبل از ساختمان پليس راه ، جنب ساختمان پليس راه (دید از اصفهان) 60   تصویر
198 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم محدوده پليس راه ، بعد از ساختمان پليس راه - تابلو دوطرفه ( دید از اصفهان) 72   تصویر
199 لیست پیشانی پل اصفهان اتوبان معلم محدوده پليس راه ، پيشاني پل آزادراه - تابلو سمت راست ( دید از اصفهان) 80   تصویر
200 لیست پیشانی پل اصفهان اتوبان معلم محدوده پليس راه ، پيشاني پل آزادراه - تابلو سمت چپ ( دید از اصفهان) 72   تصویر
201 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم محدوده پليس راه ، بعد از ساختمان عوارضي - تابلو دوطرفه 72   تصویر
202 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان معلم محدوده پليس راه ، جنب جاده علويجه 60   تصویر
203 لیست بیلبورد اصفهان جاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي اول 32   تصویر
204 لیست بیلبورد اصفهان جاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي دوم 32   تصویر
205 لیست بیلبورد اصفهان جاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي سوم ( بعد از تابلو امامزاده ) 32   تصویر
206 لیست بیلبورد اصفهان جاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي چهارم 32   تصویر
207 لیست بیلبورد اصفهان جاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي پنجم 32   تصویر
208 لیست بیلبورد اصفهان جاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي ششم ، جنب درب سازمان آب 32   تصویر
209 لیست بیلبورد اصفهان جاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي هفتم 32   تصویر
210 لیست بیلبورد اصفهان جاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار، تابلوي هشتم ( جنب ميدان علم و صنعت - سمت راست) 32   تصویر
211 لیست بیلبورد اصفهان جاده کاشان- آران و بیدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي هشتم ( جنب ميدان علم و صنعت - سمت چپ ) 32   تصویر
212 لیست بیلبورد اصفهان جاده كاشان - آران و بيدگل، جنب ميدان علم و صنعت - تابلو سمت راست 32   تصویر
213 لیست بیلبورد اصفهان جاده كاشان - آران و بيدگل، جنب ميدان علم و صنعت - تابلو سمت چپ 32   تصویر
214 لیست بیلبورد اصفهان جاده كاشان - آران و بيدگل، حد فاصل ميدان علم و صنعت و پل قطار 32   تصویر
215 لیست پیشانی پل اصفهان جاده كاشان- قمصر 36   تصویر
216 لیست پیشانی پل اصفهان آزادراه شهید کاظمی، پيشاني پل نجف آباد - تيران ، تابلو سمت چپ 72   تصویر
217 لیست پیشانی پل اصفهان آزادراه شهید کاظمی، پيشاني پل نجف آباد - تيران، تابلو وسط 72   تصویر
218 لیست پیشانی پل اصفهان آزادراه شهید کاظمی،پيشاني پل نجف آباد - تيران ، تابلو سمت راست 72   تصویر
219 لیست پیشانی پل اصفهان آزادراه شهید کاظمی، پیشانی پل علویجه 80   تصویر
220 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه شهید کاظمی،عوارضي اول ( كيلومتر 18 ) ، روبروي باجه هاي عوارضي 90   تصویر
221 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه شهید کاظمی،عوارضي اول ( كيلومتر 18 ) ، جنب پمپ بنزين 90   تصویر
222 لیست پیشانی پل اصفهان آزادراه اصفهان تهران، به سمت قم و کاشان 46   تصویر
223 لیست ستون عوارضی آزادراه اصفهان تهران، ستون عوارضي اصفهان - بالا ( بالاي جدول نرخ عوارض ) 2/6   تصویر
224 لیست ستون عوارضی آزادراه اصفهان تهران، ستون عوارضي اصفهان - پایین ( بالاي جدول نرخ عوارض ) 2   تصویر
225 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه اصفهان تهران، بدنه باجه عوارضی اصفهان 1/44   تصویر
226 لیست بیلبورد اصفهان ابتداي آزادراه اصفهان تهران ، اولين بيلبورد 60   تصویر
227 لیست بیلبورد اصفهان ابتداي آزادراه اصفهان تهران ، دومين بيلبورد 90   تصویر
228 لیست بیلبورد اصفهان ابتداي آزادراه اصفهان تهران ، سومين بيلبورد 90   تصویر
229 لیست بیلبورد اصفهان ابتداي آزادراه اصفهان تهران ، چهارمین بيلبورد 90   تصویر
230 لیست بیلبورد اصفهان ابتداي آزادراه اصفهان تهران ، پنجمین بيلبورد 90   تصویر
231 لیست بیلبورد اصفهان ابتداي آزادراه اصفهان تهران ، ششمین بيلبورد 90   تصویر
232 لیست پیشانی ساختمان اصفهان آزادراه اصفهان تهران، عوارضي اصفهان ، پيشاني ساختمان كناري 10   تصویر
233 لیست بیلبورد اصفهان ابتداي آزادراه اصفهان تهران ، قبل از مجتمع خدماتي سپاهان پرديس 90   تصویر
234 لیست بیلبورد اصفهان ابتداي آزادراه اصفهان تهران ، بعد از مجتمع خدماتي سپاهان پرديس 90   تصویر
235 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه اصفهان تهران، روبروي پليس راه نطنز 60   تصویر
236 لیست بیلبورد اصفهان آزاد راه اصفهان تهران، قبل از عوارضی کاشان 90   تصویر
237 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه اصفهان تهران، بعد از خروجي جاده خرمدشت 60   تصویر
238 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه اصفهان تهران، بعد از دوراهی یزد 60   تصویر
239 لیست پیشانی پل اصفهان آزادراه اصفهان تهران، پيشاني پل تقاطع نطنز 72   تصویر
240 لیست پیشانی پل اصفهان آزادراه اصفهان تهران، پيشاني پل تقاطع جزن 80   تصویر
241 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه اصفهان تهران، قبل از عوارضي كاشان 90   تصویر
242 لیست پیشانی عوارضی اصفهان آزادراه اصفهان تهران، پيشاني عوارضي كاشان ( قمصر ) 48   تصویر
243 لیست ستون عوارضی اصفهان آزادراه اصفهان تهران، ستون عوارضي كاشان ( قمصر ) - بالا ( بالاي جدول نرخ عوارض ) 2/6   تصویر
244 لیست ستون عوارضی اصفهان آزادراه اصفهان تهران، ستون عوارضي كاشان ( قمصر ) - پايين ( زير جدول نرخ عوارض ) 1/7   تصویر
245 لیست بدنه باجه اصفهان آزادراه اصفهان تهران، بدنه باجه عوارضي كاشان ( قمصر ) 1/445   تصویر
246 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه اصفهان تهران، عوارضي كاشان ( قمصر ) ، روبروي باجه هاي عوارضي 60   تصویر
247 لیست پیشانی عوارضی اصفهان آزادراه تهران اصفهان، پيشاني عوارضي كاشان ( قمصر) 48   تصویر
248 لیست ستون عوارضی اصفهان آزادراه تهران اصفهان، ستون عوارضي كاشان ( قمصر ) - بالا ( بالاي جدول نرخ عوارض ) 2/6   تصویر
249 لیست ستون عوارضي اصفهان آزادراه تهران اصفهان، ستون عوارضي كاشان ( قمصر ) - پايين ( زير جدول نرخ عوارض ) 1/7   تصویر
250 لیست بدنه باجه اصفهان آزادراه تهران اصفهان، بدنه باجه عوارضي كاشان ( قمصر ) 1/445   تصویر
251 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، 200 متر بعد از عوارضي كاشان ( قمصر ) ، روبروي پليس راه 60   تصویر
252 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، كيلومتر 12 آزادراه ، جنب خروجي جاده خرمدشت 90   تصویر
253 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، 100 متر قبل از عوارضي نطنز ( دوراهي اصفهان - يزد اردستان ) 90   تصویر
254 لیست پیشانی عوارضی اصفهان آزادراه تهران اصفهان، پيشاني عوارضي نطنز -( دوراهي اصفهان - يزد اردستان ) - راست 48   تصویر
255 لیست پیشانی عوارضی اصفهان آزادراه تهران اصفهان، پيشاني عوارضي نطنز ( دوراهي اصفهان - يزد اردستان ) - چپ 48   تصویر
256 لیست پیشانی پل اصفهان آزادراه تهران اصفهان، پيشاني زيرگذر دوراهي اصفهان - يزد اردستان 0   تصویر
257 لیست پیشانی پل اصفهان  آزادراه تهران اصفهان، پيشاني پل تقاطع جزن 80   تصویر
258 لیست پیشانی پل اصفهان  آزادراه تهران اصفهان، پيشاني پل تقاطع نطنز 80   تصویر
259 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، جنب ايستگاه پليس نطنز 60   تصویر
260 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، كيلومتر 90   تصویر
261 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، قبل از خروجي پمپ بنزين 90   تصویر
262 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، روبروي پمپ بنزين 90   تصویر
263 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، بعد از دوربين 90   تصویر
264 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، قبل از پل قطار 90   تصویر
265 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، اولين تابلو بعد از پل قطار 90   تصویر
266 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، دومين تابلو بعد از پل قطار 90   تصویر
267 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، سومين تابلو بعد از پل قطار 90   تصویر
268 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، كيلومتر 90   تصویر
269 لیست پیشانی عوارضی اصفهان آزادراه تهران اصفهان، پيشاني عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) 46   تصویر
270 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، ستون عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) - بالا ( بالاي جدول نرخ عوارض ) 3/4   تصویر
271 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، ستون عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) - پايين ( زير جدول نرخ عوارض ) 2   تصویر
272 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، بدنه باجه عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) 1/445   تصویر
273 لیست بیلبورد اصفهان آزادراه تهران اصفهان، در محل عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، بعد از باجه هاي عوارضي 90   تصویر
274 لیست پیشانی پل اصفهان پل علويجه، پيشاني پل علويجه 80   تصویر
275 لیست بیلبورد اصفهان جاده اصفهان دلیجان، روبروی شهرک صنعتی مورچه خورت 60   تصویر
276 لیست بیلبورد اصفهان جاده اصفهان دلیجان،5 کیلومتری ميمه ، روبروي ونداده 60   تصویر
277 لیست بیلبورد اصفهان جاده اصفهان نائین، جاده فرودگاه بسمت شهرك صنعتي جي ، قبل از ورودي شهرك صنعتي جي 60   تصویر
278 لیست بیلبورد اصفهان جاده اصفهان شیراز، جنب پليس راه شهرضا 60   تصویر
279 لیست بیلبورد اصفهان جاده اصفهان شیراز، بعد از پليس راه شهرضا . بعد از سه راه مجلسي 60   تصویر
280 لیست بیلبورد اصفهان جاده اصفهان شیراز، حدفاصل بهارستان ، پليس راه شهرضا . گردنه لاشتر 70   تصویر
281 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان آزادگان، بعد از خيابان 6 72   تصویر
282 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان آزادگان، قبل از خيابان 10 و شهرك شهيد منتظري 72   تصویر
283 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان آزادگان، بعد از تقاطع شاهين شهر 50   تصویر
284 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان آزادگان، قبل از خيابان نيروگاه 60   تصویر
285 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان آزادگان، بعد از خيابان نيروگاه 50   تصویر
286 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان آزادگان، روبروي دانشگاه برق 72   تصویر
287 لیست بیلبورد اصفهان اتوبان آزادگان، روبروي خيابان 26 72   تصویر
288 لیست پیشانی پل اصفهان اتوبان آزادگان، بين خيابان 6 و 10 ، قبل از شهرك شهيد منتظري ، پيشاني پل - تابلو سمت چپ 72   تصویر
289 لیست پیشانی پل اصفهان اتوبان آزادگان، پيشاني پل روبروي شهرك بختياردشت - تابلو سمت راست 60   تصویر
290 لیست پیشانی پل اصفهان اتوبان آزادگان، پيشاني پل روبروي شهرك بختياردشت - تابلو سمت چپ 60   تصویر
291 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان قدس روی پل ابتدای دور برگردان 1 2/16   تصویر
292 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان قدس روی پل ابتدای دور برگردان 2 2/16   تصویر
293 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه عسگریه روی پل 2/16   تصویر
294 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان احمدآباد خروجی سروش 2/16   تصویر
295 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان احمدآباد ابتدای خیابان ولیعصر 2/16   تصویر
296 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان احمدآباد خروجی خیابان بزرگمهر 2/16   تصویر
297 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان احمداباد خروجی خیابان جی 2/16   تصویر
298 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان احمداباد ورودی خیابان جی 2/16   تصویر
299 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه هشت بهشت ایستگاه بی ار تی 2/16   تصویر
300 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه هشت بهشت رفیوژ میانی هشت بهشت غربی 2/16   تصویر
301 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه هشت بهشت جزیره ورودی هشت بهشت شرقی 2/16   تصویر
302 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه نورباران (رو به چهارراه-راست) 2/16   تصویر
303 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه نورباران (رو به چهارراه-چپ) 2/16   تصویر
304 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه نورباران پشت ایستگاه بی ار تی 2/16   تصویر
305 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه نورباران جزیره ابتدای خیابان 22 بهمن 2/16   تصویر
306 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان بزرکمهر داخل ایستگاه بی ار تی 2/16   تصویر
307 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان بزرکمهر داخل ایستگاه بی ار تی 2/16   تصویر
308 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان بزرگمهرابرویی مشتاق-بزرگمهر 2/16   تصویر
309 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان بزرگمهر خروجی پل رفیوژ میانی 2/16   تصویر
310 لیست تابلو اسکرول بک لایت ورودی پل بزرگمهر رفیوژ وسط (تابلو بزرگ) 2/16   تصویر
311 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان بزرگمهر ورودی پل رفیوژ میانی 2/16   تصویر
312 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه آبشار جزیره شمال شرقی (به سمت پل) 2/16   تصویر
313 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه آبشار جزیره جنوب شرقی (آبشاردوم) 2/16   تصویر
314 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه آبشاررفیوژ میانی آبشار اول (ره به چهارراه راست) 2/16   تصویر
315 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه آبشاررفیوژ میانی آبشار اول (ره به چهارراه چپ) 2/16   تصویر
316 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه آبشار انتهای ایستگاه بی ار تی (بانک ملی) 2/16   تصویر
317 لیست تابلو اسکرول بک لایت حدفاصل چهارراه آبشار تا چهارراه آپادانا رفیوژ وسط (رز) 2/16   تصویر
318 لیست تابلو اسکرول بک لایت حدفاصل چهارراه آبشار تا چهارراه آپادانا رفیوژ وسط (سامسونگ) 2/16   تصویر
319 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه آپادانا رفیوژ میانی خیابان سجاد 2/16   تصویر
320 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه آپادانا ابتدای آپادانا دوم (کومه ) 2/16   تصویر
321 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه آپادانا انتهای ایستگاه بی ار تی 2/16   تصویر
322 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه سپهسالار ابتدای ارباب جزیره ترافیکی بانک مهر اقتصاد 2/16   تصویر
323 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه سپهسالار ابتدای قایم مقام جزیره شمال شرقی 2/16   تصویر
324 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه سپهسالار ابتدای قایم مقام جزیره جنوب شرق(بانک رفاه) 2/16   تصویر
325 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه سپهسالار ابتدای ارباب رفیوژ میانی 2/16   تصویر
326 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه فرایبورگ انتهای بی ار تی 2/16   تصویر
327 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه فرایبورگ رفیوژ میانی خیابان فرایبورگ 2/16   تصویر
328 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه شیخ صدوق انتهای ایستگاه بی ار تی 2/16   تصویر
329 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه شیخ صدوق ابتدای سعادت آباد رفیوژ راست گرد (کشاورزی) 2/16   تصویر
330 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه شیخ صدوق-شیخ صدوق جنوبی رفیوژ راست گرد آزادگان 2/16   تصویر
331 لیست تابلو اسکرول بک لایت حدفاصل چهارراه شیخ صدوق تا میدان آزادی رفیوژوسط (مسکن) 2/16   تصویر
332 لیست تابلو اسکرول بک لایت حدفاصل چهارراه شیخ صدوق تا میدان آزادی رفیوژوسط (صادرات) 2/16   تصویر
333 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان آزادی رفیوژ سعادت آباد (ورودی) 2/16   تصویر
334 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان آزادی رفیوژ سعادت آباد (خروجی) 2/16   تصویر
335 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان آزادی ابتدای خیابان سعادت آباد (از سمت میدان 1) 2/16   تصویر
336 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان آزادی ابتدای خیابان سعادت آباد (از سمت میدان 2) 2/16   تصویر
337 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان آزادی خیابان سعادت آباد (پرستیژ) 2/16   تصویر
338 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان آزادی انتهای ایستگاه BRT سعادت آباد (فولاد) 2/16   تصویر
339 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان آزادی خروجی هزار جریب 2/16   تصویر
340 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان آزادی ورودی خیابان دانشگاه 2/16   تصویر
341 لیست تابلو اسکرول بک لایت میدان آزادی خروجی خیابان دانشگاه 2/16   تصویر
342 لیست تابلو اسکرول بک لایت سه راه توحید ابتدای توحید 2/16   تصویر
343 لیست تابلو اسکرول بک لایت سه راه توحید ابتدای بی ار تی 2/16   تصویر
344 لیست تابلو اسکرول بک لایت سه راه حکیم نظامی ابتدای بی ار تی 2/16   تصویر
345 لیست تابلو اسکرول بک لایت سه راه حکیم نظامی ابتدای بی ار تی 2/16   تصویر
346 لیست تابلو اسکرول بک لایت سه راه حکیم نظامی ابتدای خیابان صفه 2/16   تصویر
347 لیست تابلو اسکرول بک لایت ابتدای حسین آباد (ایران خودرو عابدی) 2/16   تصویر
348 لیست تابلو اسکرول بک لایت بلوار کشاورز مقابل خیابان حسین آباد 2/16   تصویر
349 لیست تابلو اسکرول بک لایت فلکه ارتش ابتدای بلوار کشاورز 2/16   تصویر
350 لیست تابلو اسکرول بک لایت فلکه ارتش ابتدای توپخانه 2/16   تصویر
351 لیست تابلو اسکرول بک لایت فلکه ارتش ابتدای ایستگاه بی ار تی 2/16   تصویر
352 لیست تابلو اسکرول بک لایت سه راه سیمین ابتدای خیابان کشاورز 2/16   تصویر
353 لیست تابلو اسکرول بک لایت سه راه سیمین ابتدای ایستگاه بی ار تی 2/16   تصویر
354 لیست تابلو اسکرول بک لایت سه راه سیمین ابتدای خیابان جانبازان 2/16   تصویر
355 لیست تابلو اسکرول بک لایت پل مفتح رفیوژ میانی زیر پل 2/16   تصویر
357 لیست تابلو اسکرول بک لایت پل مفتح جزیره ترافیکی 2/16   تصویر
358 لیست تابلو اسکرول بک لایت چهارراه امام رضا (کشاورزی) 2/16   تصویر
359 لیست تابلو اسکرول بک لایت قائمیه 2/16   تصویر
360 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور میدان آزادی ، جنب سعادت آباد 2   تصویر
361 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور خ هزار جریب ، جنب خ آزادی (شمال) 2   تصویر
362 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور خ هزار جریب ، جنب خ آزادی (جنوب) 2   تصویر
363 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور خ پرواز ، هلیكوپتر 2   تصویر
364 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور شیخ صدوق جنوبي ، جنب برج 2   تصویر
365 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور چهارراه شیخ صدوق (جنوب) 2   تصویر
366 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور شیخ صدوق ، چهارراه وکلا 2   تصویر
367 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور شیخ صدوق ، سه راهي شیخ مفید (شمال) 2   تصویر
368 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور شیخ صدوق، جنب شیخ مفید 2   تصویر
369 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور ابتدای چهارباغ بالا ، جنب ك ریسي، جنب کوچه 39 2   تصویر
370 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور ابتدای چهارباغ بالا، جنب مجتمع پارسیان 2   تصویر
371 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور چهارباغ بالا ، چهارراه شریعتي 2   تصویر
372 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور چهارباغ بالا ، جنب کاخ سعادت آباد 2   تصویر
373 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور چهارباغ بالا ، چهارراه نظر (شمال) 2   تصویر
374 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور چهارباغ بالا ، چهارراه نظر (جنوب) 2   تصویر
375 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور چهارراه آبشار 2   تصویر
376 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور بزرگمهر چهار راه نور باران 2   تصویر
377 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور پل فردوسي (شمال) رفیوژ میاني پل 2   تصویر
378 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور پل فردوسي (جنوب) رفیوژ میاني پل 2   تصویر
379 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور پل فردوسي (جنوب) جنب بلوار آئینه خانه غربي 2   تصویر
380 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور بلوار آئینه خانه، روبروی سوپر شرایتون 2   تصویر
381 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور بلوار آئینه خانه، روبروی اداره تعاون 2   تصویر
382 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور بلوار آئینه خانه 2   تصویر
383 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور بلوار آئینه خانه، روبروی هتل سوئیت 2   تصویر
384 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور بلوار دانشگاه ، سه راهي توحید 2   تصویر
385 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور خ توحید، چهارراه پلیس (جنوب)، رفیوژ میاني 2   تصویر
386 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور خ توحید، چهارراه پلیس، جنب شریعتي 2   تصویر
387 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور خ توحید، چهارراه مهرداد (جنوب) 2   تصویر
388 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور خ توحید، چهارراه توحید، جنب نظر شرقي (روبروی بیت العباس) 2   تصویر
389 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور خ توحید، چهارراه توحید، جنب نظرمیاني(روبروی پاساژ مریم) 2   تصویر
390 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور پل آذر (شمال) جنب خ آذر 2   تصویر
391 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور پل آذر (جنوب) مقابل فرشچیان 2   تصویر
392 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور حكیم نظامي، چهارراه امین (جنب شریعتي) 2   تصویر
393 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور حکیم نظامي، چهارراه حكیم نظامي، جنب نظر غربي 2   تصویر
394 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور پل فلزی (شمال) جنب خ بهشتي 2   تصویر
395 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور پل فلزی (جنوب) جنب بوستان سعدی 2   تصویر
396 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور پل شیری، تقاطع صائب و مطهری 2   تصویر
397 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور بلوار وحید، چهارراه محتشم کاشاني 2   تصویر
398 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور بلوار وحید، چهارراه خاقاني 2   تصویر
399 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور چهارراه بنفشه (جنوب) 2   تصویر
400 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور انقلاب، مقابل رجا 2   تصویر
401 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور آمادگاه، تقاطع گلدسته 2   تصویر
402 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور شمس آبادی، چهارراه عباس آباد (شمال) 2   تصویر
403 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور شمس آبادی، چهارراه عباس آباد (جنوب) 2   تصویر
404 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور شمس آبادی، مقابل عیسي ابن مریم 2   تصویر
405 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور شمس آبادی، چهارراه قصر (شمال) 2   تصویر
406 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور شمس آبادی، چهارراه قصر (جنوب) 2   تصویر
407 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور طیب، مقابل ارگ جهان نما 2   تصویر
408 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور میدان شهدا، ابتدای چهارباغ پایین 2   تصویر
409 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور میدان شهدا، ابتدای کاوه 2   تصویر
410 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور ملک شهر، ابتدای خ 17 شهریور 2   تصویر
411 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور ملک شهر، سه راه مهدیه 2   تصویر
412 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور چهارراه بنفشه 2   تصویر
413 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور کاوه، چهارراه جابر انصاری 2   تصویر
414 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور چهار راه فرشادی 2   تصویر
415 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور خ آل محمد، چهارراه فلاطوری 2   تصویر
416 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور چهارراه رزمندگان، جنب جابر انصاری 2   تصویر
417 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور چهارراه رزمندگان، جنب رباط اول 2   تصویر
418 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور میدان علیخاني، جنب بهارستان غربي 2   تصویر
419 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور میدان علیخاني، جنب سید رضي (رباط دوم) 2   تصویر
420 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور خانه اصفهان، میدان گلها (روبروی مجتمع تجاری) 2   تصویر
421 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور خانه اصفهان، فلكه نگهباني 2   تصویر
422 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور میدان علیخانی، ابتدای بهارستان شرقی 2   تصویر
423 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور خیابان بهارستان خیابان ورزشگاه 2   تصویر
424 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور چهار راه فلسطین 2   تصویر
425 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور سه راه اشراق 2   تصویر
426 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور میدان برازنده 2   تصویر
427 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور خیابان لاله، روبروی باقوشخانه 2   تصویر
428 لیست تابلو پایه بتنی فاقد نور رباط سوم چهارراه بهار 2   تصویر
429 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت سی و سه پل، ابتدای بوستان ملت 2/97   تصویر
430 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت خیابان سعادت آباد، تقاطع فرایبورگ 2/97   تصویر
431 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت چهارراه شیخ صدوق، ابتدای سعادت آباد 2/16   تصویر
432 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت چهارراه توحید، تقاطع خیابان نظر 2/16   تصویر
433 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت خیابان توحید، چهارراه پلیس 2/16   تصویر
434 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت خیابان چهارباغ بالا، چهارراه نظر 2/16   تصویر
435 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت چهارراه فرایبورگ، تقاطع خیابان آزادی 2/16   تصویر
436 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت خیابان چهارباغ بالا، تقاطع شریعتی 2/16   تصویر
437 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت خیابان حکیم نظامی، تقاطع شریعتی 2/16   تصویر
438 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت بلوار ملت، تقاطع پل فلزی 2/16   تصویر
439 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت خیابان مطهری، چهارراه پل فلزی 2/16   تصویر
440 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت خیابان وحید، تقاطع خیابان خاقانی 2/16   تصویر
441 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت خیابان بزرگمهر، چهاراه نورباران 2/16   تصویر
442 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت خیابان شمس آبادی، چهاراه قصر 2/16   تصویر
443 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت خیابان مطهری، تقاطع شمس آبادی 2/16   تصویر
444 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت پل شیری، ابتدای خیابان مطهری 2/16   تصویر
445 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت خیابان سجاد، تقاطع ارباب 2/16   تصویر
446 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت میدان خواجو، ابتدای خیابان مشتاق 2/16   تصویر
447 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت خیابان بزرگمهر، چهارراه هشت بهشت 2/16   تصویر
448 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت چهاراه آبشار، تقاطع پل بزرگمهر 3/10   تصویر
449 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت میدان فیض، ابتدای خیابان میر 3/10   تصویر
450 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت خانه اصفهان، میدان پنج طبقه 3/10   تصویر
451 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت بزرگراه خرم-خیام، تقاطع خیابان جهاد 3/33   تصویر
452 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت حیاط مجتمع تجاری پارک اصفهان 3/33   تصویر
453 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت میدان انقلاب، ضلع غرب 3/33   تصویر
454 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت چهارراه ارتش(سه راه حکیم نظامی) 3/33   تصویر
455 لیست تابلو چهاروجهی بک لایت چهارراه رزمندگان، تقاطع جابر انصاری 3/33   تصویر
456 لیست بیلبورد اصفهان میدان آزادی، ابتدای بلوار سعادت آباد، بام ساختمان پورپونه 65   تصویر
457 لیست بیلبورد اصفهان مجتمع تجاری پارک، حیاط مجتمع، مقابل درب ورودی اصلی 13/53   تصویر
458 لیست بیلبورد سه وجهی ثابت ورودی مجتمع پارک، بالای اتاق نگهبانی، دید از ورودی پارکینگ و پیاده رو 9/06   تصویر
459 لیست بیلبورد سه وجهی ثابت ورودی مجتمع پارک، بالای اتاق نگهبانی، دید از داخل حیاط اصلی و پیاده رو 9/06   تصویر
460 لیست بیلبورد سه وجهی ثابت ورودی مجتمع پارک، بالای اتاق نگهبانی، دید از داخل حیاط اصلی 3/64   تصویر