تابلو تبلیغاتی

تابلو تبلیغاتی عموما عمودی است و سایز آن به طور معمول کوچک تر از بیلبوردهای تبلیغاتی می باشد و در قطع مستطیل عمودی ۱ در ۲ متر ، طراحی و پیاده سازی شده اند. به دلیل پایین بودن هزینه اجاره تابلو تبلیغاتی ، این رسانه نسبت به سایر رسانه های محیطی ارزان تر است.

مشخصات تابلو :
۲*۱ متر – دورو ( مجموعا ۴ متر مربع )
قابل جابجایی

تابلو تبلیغاتی

کد تابلوتیپ رسانهآدرس متراژوضعیتنمایش مکانی 
1لیست بیلبورد اصفهانخیابان توحید( دید از خیابان دانشگاه)24تصویر
2لیست بیلبورد اصفهانخیابان توحید( دید از سمت توحید)24تصویر
3لیست بیلبورد دیجیتال اصفهانمیدان بزرگمهر40تصویر
4لیست بیلبورد سه وجهی اصفهانپل بزرگمهرتصویر
5لیست بیلبورد اصفهانجنوب پل بزرگمهر رفیوژ میانی( شمال به جنوب)18تصویر
6لیست بیلبورد اصفهانمیدان احمد آباد ضلع شمال شرقی15تصویر
7لیست بیلبورد اصفهانمیدان احمدآباد ضلع شرقی ( دید از سمت میدان احمدآباد)18تصویر
8لیست بیلبورد اصفهانمیدان احمدآباد ضلع شرقی ( دید از سمت خیابان جی)18تصویر
9لیست بیلبورد اصفهانخیابان جی چهار راه همدانیانتصویر
10لیست بیلبورد اصفهانمیدان بزرگمهر ضلع شمال غربی15تصویر
11لیست بیلبورد اصفهانچهارراه علامه امین15تصویر
12لیست بیلبورد اصفهانچهارراه نورباران15تصویر
13لیست بیلبورد اصفهاندروازه شیراز48حذف شدتصویر
14لیست بیلبورد اصفهانخیابان شیخ صدوق شمالی ضلع جنوب غربی چهارراه نیکبخت15تصویر
15لیست بیلبورد اصفهانچهار راه شیخ صدوق48تصویر
16لیست بیلبورد اصفهانحد فاصل فلکه فیض و چهارراه فرایبورگ- روبروی هنرستان علاقه مندان ( شرق به غرب)40.68تصویر
17لیست پل عابر اصفهانحد فاصل فلکه فیض و چهارراه فرایبورگ- روبروی هنرستان علاقه مندان ( غرب به شرق)33.3تصویر
18لیست پل عابر اصفهانچهارراه شیخ صدوق چهارراه داریوش15تصویر
19لیست پل عابر اصفهانخیابان سجاد نرسیده به چهارراه ارباب روبروی مسجد (جنوب به شمال)28تصویر
20لیست بیلبورد اصفهانتقاطع حکیم نظامی شریعتی15تصویر
21لیست بیلبورد اصفهانپل آذر نبش خیابان آذر15تصویر
22لیست بیلبورد اصفهانپل آذر نبش خیابان توحید15تصویر
23لیست بیلبورد اصفهانپل آذر ابتدای توحید شمالیتصویر
24لیست بیلبورد اصفهانچهارراه آپادانا (شمال به جنوب)18تصویر
25لیست بیلبورد اصفهانچهارراه آپادانا (جنوب به شمال)18تصویر
26لیست بیلبورد اصفهانپل فردوسی نبش شیخ صدوق و بلوار آیینه خانه15تصویر
27لیست بیلبورد اصفهانچهارراه فلسطین15تصویر
28لیست بیلبورد اصفهانمیدان خواجو ضلع شمال غربی15تصویر
29لیست بیلبورد سه وجهی اصفهانپل آذر38تصویر
30لیست بیلبورد اصفهانتقاطع مطهری و شمس آبادی15تصویر
31لیست بیلبورد اصفهانبزرگراه میثمی ابتدای بلوار کشاورز (دید از صفه)48حذف شدتصویر
32لیست بیلبورد اصفهانبزرگراه میثمی ابتدای بلوار کشاورز(دید از اتوبان ذوب آهن)48حذف شدتصویر
33لیست پل عابر اصفهانبلوار کشاورز تقاطع مفتح و بزرگراه - پل شهیدان غدیری( شرق به غرب)35تصویر
34لیست پل عابر اصفهانبلوار کشاورز تقاطع مفتح و بزرگراه - پل شهیدان غدیری( غرب به شرق)63تصویر
35لیست بیلبورد اصفهانتقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی(شمال به جنوب)48حذف شدتصویر
36لیست بیلبورد اصفهانتقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی(شرق به غرب)53حذف شدتصویر
37لیست بیلبورد اصفهانتقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست و شهید میثمی(غرب به شرق)48حذف شدتصویر
38لیست بیلبورد عمودی اصفهانمیدان بزرگمهر ابتدای پل بزرگمهر(جنوب به شمال)18تصویر
39لیست بیلبورد‌ اصفهان عمودی میدان بزرگمهر ابتدای پل بزرگمهر(شمال به جنوب)18تصویر
40لیست بیلبورد‌ اصفهان عمودی خیابان مشتاق دوم مقابل باغ گل ها24تصویر
41لیست بیلبورد سه وجهیپل غدیرتصویر
42لیست بیلبورد اصفهانچهار راه فلسطین15تصویر
43لیست بیلبورد اصفهانچهار راه تختی ورودی مسجد سید15تصویر
44لیست بیلبورد اصفهانچهارراه تختی ورودی مسجد سید به سمت ورزشگاه15تصویر
45لیست بیلبورد اصفهانچهارراه تختی ورودی چهارباغ پایین به سمت ورزشگاه15تصویر
46لیست بیلبورد اصفهانچهارراه تختی خروج مسجد سید15تصویر
47لیست بیلبورد اصفهانمیدان جمهوری (دروازه تهران)48تصویر
48لیست بیلبورد سه وجهی اصفهانخیابان رباط پل رباطتصویر
49لیست بیلبورد اصفهانخیابان هزار جریب مقابل درب دانشگاه (جنوب به شمال)36
50لیست پل عابر اصفهانخیابان هزار جریب مقابل کوی امام صادق (شمال به جنوب)36تصویر
51لیست پل عابر اصفهانخیابان هزار جریب مقابل درب دانشگاه (شمال به جنوب)36تصویر
52لیست پل عابر اصفهانبلوار دانشگاه حدفاصل سه راه توحید و دروازه شیراز(شرق به غرب)48حذف شدتصویر
53لیست بیلبورد اصفهانخیابان توحید، تقاطع خیابان دانشگاه24تصویر
54لیست پل عابر اصفهانبلوار دانشگاه حدفاصل سه راه توحید و دروازه شیراز(غرب به شرق)48حذف شدتصویر
55لیست پل عابر اصفهانابتدای بزرگمهر مقابل مسجد الکریم (شمال به جنوب)48حذف شدتصویر
56لیست پل عابر اصفهانخیابان بزرگمهر مقابل خیابان بلال (شمال به جنوب)40تصویر
57لیست پل عابر اصفهانخیابان بزرگمهر مقابل خیابان بلال (جنوب به شمال)40تصویر
58لیست پل عابر اصفهانخیابان بزرگمهر به سمت میدان احمد آباد جنب درمانگاه صفوی (شمال به جنوب)60تصویر
59لیست پل عابر اصفهانخیابان بزرگمهر به سمت میدان احمد آباد جنب درمانگاه صفوی (جنوب به شمال)45.5تصویر
60لیست پل عابر اصفهانخیابان بزرگمهر، میدان احمدآباد به سمت میدان بزرگمهر– شمال به جنوب45.2تصویر
61لیست پل عابر اصفهانخیابان بزرگمهر به سمت میدان احمدآباد جنب درمانگاه صفوی – جنوب به شمال45.2تصویر
62لیست پل سواره روخیابان بزرگمهرپیشانی تونل زيرگذرآقاخانی24تصویر
63لیست بیلبورد اصفهانخیابان سلمان فارسی، مقابل باغ گلها24تصویر
64لیست بیلبورد اصفهانچهارراه علامه امینی15تصویر
65لیست پل عابر اصفهانخیابان مشتاق دوم مقابل مسجد مهر آباد(شرق به غرب)48حذف شدتصویر
66لیست پل عابر اصفهانخیابان مشتاق دوم مقابل مسجد مهر آباد(غرب به شرق)48حذف شدتصویر
67لیست پل عابر اصفهانخیابان مشتاق دوم مقابل خیابان مهرآباد40حذف شدتصویر
68لیست پل عابر اصفهانخیابان جی به سمت بزرگراه آقابابایی(غرب به شرق)28حذف شدتصویر
69لیست پل عابر اصفهانخیابان جی به سمت میدان احمد آباد (شرق به غرب)28حذف شدتصویر
70لیست پل عابر اصفهانخیابان بزرگمهر جنب قصر گل(شمال به جنوب)48حذف شدتصویر
71لیست پل عابر اصفهانمیدان لاله ابتدای پروین(شمال به جنوب)40تصویر
72لیست پل عابر اصفهانخیابان جی مقابل نیرو (شرق به غرب)40تصویر
73لیست پل عابر اصفهانخیابان بزرگمهر مقابل قصر گل(جنوب به شمال)60حذف شدتصویر
74لیست پل عابر اصفهانخیابان جی مقابل سروستان (شرق به غرب)32حذف شدتصویر
75لیست پل عابر اصفهانخیابان جی به سمت میدان احمد آباد (شرق به غرب)28حذف شدتصویر
76لیست بیلبورد اصفهانانتهاي خیابان جي ، بعد از ميدان ميوه و تره بار60تصویر
77لیست پل عابر اصفهانخیابان سروش نرسیده به مسجد الغفور (جنوب به شمال)40تصویر
78لیست پل عابر اصفهانخیابان پروین مقابل عسگریه(شمال به جنوب)45تصویر
79لیست پل عابر اصفهانخیابان پروین مقابل حکیم شفایی (شمال به جنوب)36تصویر
80لیست پل عابر اصفهانخیابان پروین مقابل عسگریه(جنوب به شمال)36تصویر
81لیست پل عابر اصفهانخیابان جی به سمت بزرگراه آقابابایی(غرب به شرق)28تصویر
82لیست پل عابر اصفهانخیابان جی مقابل سروستان (غرب به شرق)32حذف شدتصویر
83لیست پل عابر اصفهانخیابان جی زیرگذر میدان خوراسگان( غرب به شرق)36تصویر
84لیست پل عابر اصفهانخیابان جی زیرگذر میدان خوراسگان( شرق به غرب)36تصویر
85لیست پل عابر اصفهانخیابان سروش (جنوب به شمال)48حذف شدتصویر
86لیست پل عابر اصفهانخیابان سروش نرسیده به مسجد الغفور (شمال به جنوب)40تصویر
87لیست پل عابر اصفهانخیابان سروش بین آل خجند و احمد آباد(شمال به جنوب)48تصویر
88لیست پل عابر اصفهانخیابان پروین مقابل شهرداری منطقه 10(جنوب به شمال)36تصویر
89لیست پل عابر اصفهانخیابان پروین مقابل شهرداری منطقه 10(شمال به جنوب)36تصویر
90لیست پل عابر اصفهانخیابان پروین مقابل حکیم شفایی (جنوب به شمال)36تصویر
91لیست پل عابر اصفهانخیابان پروین مقابل میرزا نصیر (جنوب به شمال)48تصویر
92لیست پل عابر اصفهانمیدان لاله ابتدای خیابان پروین18تصویر
93لیست پل عابر اصفهانخیابان ارتش (غرب به شرق)48حذف شدتصویر
94لیست پل عابر اصفهانخیابان جی مقابل خیابان مهدیه( غرب به شرق)43.2تصویر
95لیست پل عابر اصفهانخیابان جی مقابل خیابان مهدیه( شرق به غرب)43.2تصویر
96لیست بیلبورد اصفهانانتهاي خیابان جي ، گورت60تصویر
97لیست بیلبورد اصفهانابتداي خیابان جي ، روبروي ميدان ميوه و تره بار60تصویر
98لیست پل عابر اصفهانخیابان ارتش (شرق به غرب)48حذف شدتصویر
99لیست پل عابر اصفهانخیابان ارتش حد فاصل حسین آباد و میدان ارتش ( غرب به شرق )28تصویر
100لیست پل عابر اصفهانخیابان ارتش حد فاصل حسین آباد و میدان ارتش ( شرق به غرب )28تصویر
101لیست پل عابر اصفهانبلوار کاوه بعد از سه راه ملک شهر (جنوب به شمال)36حذف شدتصویر
102لیست پل عابر اصفهانبلوار کاوه جنب برج کاوه48حذف شدتصویر
103لیست پل عابر اصفهانبلوار کاوه مقابل خیابان شهید کرمی (شمال به جنوب)45تصویر
104لیست پل عابر اصفهانبلوار کاوه مقابل خیابان شهید کرمی (جنوب به شمال)36تصویر
105لیست پل عابر اصفهانبلوار کاوه مقابل ساختمان قطار شهری(شمال به جنوب)48تصویر
106لیست پل عابر اصفهانبلوار کاوه قبل از سه راه ملک شهر مقابل مسجد (شمال به جنوب)40حذف شدتصویر
107لیست پل عابر اصفهانبلوار کاوه مقابل سوانح سوختگی (شمال به جنوب)40حذف شدتصویر
108لیست پل عابر اصفهانبلوار کاوه مقابل سوانح سوختگی (جنوب به شمال)40حذف شدتصویر
109لیست پل عابر اصفهانخیابان امام خمینی مقابل پارک قلمستان(شمال به جنوب)40حذف شدتصویر
110لیست پل عابر اصفهانخیابان امام خمینی مقابل پارک قلمستان(جنوب به شمال)40حذف شدتصویر
111لیست پل عابر اصفهانخیابان امام خمینی مقابل خیابان بسیج (ورودی و خروجی اصفهان)42تصویر
112لیست بیلبورد سه وجهی اصفهانخیابان امام خميني ، خیابان اميركبير ( شاپور جديد ) ، ميدان امير كبيرتصویر
113لیست بیلبورد اصفهانخ امام خميني ، ميدان استقلال جنب پارك استقلال100تصویر
114لیست پل عابر اصفهانخیابان امام خمینی مقابل بیمارستان امام حسین(جنوب به شمال)36تصویر
115لیست پل عابر اصفهانخیابان امام خمینی مقابل بیمارستان امام حسین(شمال به جنوب)36تصویر
116لیست پل عابر اصفهانخیابان امام خمینی مقابل خیابان رسالت( جنوب به شمال)46.8تصویر
117لیست پل عابر اصفهانخیابان امام خمینی حدفاصل م دانشگاه و خ امیرکبیر مقابل بیمارستان امام حسین جنوب به شمال36تصویر
118لیست پل عابر اصفهانخیابان امام خمینی حدفاصل م دانشگاه و خ امیرکبیرمقابل بیمارستان امام حسین شمال به جنوب36تصویر
119لیست پل عابر اصفهانخیابان سهروردی، مقابل ترمینال زاینده رود، مسیر جنوب به شمال36تصویر
120لیست پل عابر اصفهانخیابان سهروردی، مقابل ترمینال زاینده رود،مسیر شمال به جنوب36تصویر
121لیست بیلبورد اصفهاناتوبان شرق ، قبل از شهربازي شهر روياها60تصویر
122لیست پل عابر اصفهانبلوار کاوه حدفاصل چهارراه جابر و سه راه ملک شهر(جنوب به شمال)48حذف شدتصویر
123لیست پل عابر اصفهانبلوار کاوه حدفاصل چهارراه جابر و سه راه ملک شهر(شمال به جنوب)48حذف شدتصویر
124لیست پل عابر اصفهانخیابان کاوه روبروی خیابان دانش( ورودی اصلی از تهران به اصفهان)42تصویر
125لیست بیلبورد اصفهانپل چمران48تصویر
126لیست پل عابر اصفهاناتوبان چمران بعد از زیرگذر پل لاله( غرب به شرق)52.5تصویر
127لیست پل عابر اصفهاناتوبان چمران بعد از زیرگذر پل لاله( شرق به غرب)35تصویر
128لیست پل عابر اصفهاناتوبان چمران مقابل خیابان اشراق، مسیر غرب به شرق28تصویر
129لیست پل عابر اصفهانخیابان مدرس مقابل مولوی (جنوب به شمال)32تصویر
130لیست پل عابر اصفهانخیابان مدرس مقابل مولوی (شمال به جنوب)32تصویر
131لیست پل عابر اصفهانخیابان رزمندگان به سمت فلکه ماه فرخی36تصویر
132لیست پل عابر اصفهانخیابان رزمندگان به سمت چهارراه رباط36تصویر
133لیست پل عابر اصفهانخیابان آتشگاه مقابل کوی بهاران(غرب به شرق)32تصویر
134لیست پل عابر اصفهانمیدان جمهوری( دروازه تهران)48تصویر
135لیست پل عابر اصفهانمیدان جمهوری( ضلع غربی)15تصویر
137لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید خرازی به سمت امام خمینی (جنوب به شمال)42تصویر
138لیست پل عابر اصفهان اتوبان شهید خرازی به سمت وحید(شمال به جنوب)42تصویر
139لیست بیلبورد سه وجهی اصفهاناتوبان شهید خرازی، تقاطع اشرفی اصفهانی36تصویر
140لیست پل عابر اصفهانبلوار کشاورز مقابل خیابان کشاورزی ورودی  اصفهان45تصویر
141لیست پل عابر اصفهانبلوار کشاورز مقابل خیابان کشاورزی خروجی اصفهان45تصویر
142لیست پل عابر اصفهانبلوار کشاورز، حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح( شرق به غرب)36تصویر
143لیست پل عابر اصفهانبلوار کشاورز، حدفاصل چهارراه کشاورزی و مفتح( غرب به شرق)36تصویر
144لیست بیلبورد اصفهاناتوبان كشوري ، حدفاصل تقاطع همت و پلهاي دفاع مقدس( صفه ) ، تابلو قبل از دوربين54تصویر
145لیست بیلبورد اصفهاناتوبان كشوري ، حدفاصل تقاطع همت و پلهاي دفاع مقدس( صفه ) ، تابلو بعد از دوربين54تصویر
146لیست بیلبورد اصفهاناتوبان شهید کاظمی، روبروی برج های مسکونی سپهر( مسیر شرق به غرب)30تصویر
147لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهید کاظمی، روبروی برج های مسکونی سپهر( مسیر غرب به شرق)36تصویر
148لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهید ردانی پور مقابل شمس آباد (غرب به شرق)42تصویر
149لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهید ردانی پور مقابل شمس آباد (شرق به غرب)52.5تصویر
150لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهید ردانی پور استاد شهریار (غرب به شرق)42تصویر
151لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهید ردانی پور استاد شهریار (شرق به غرب)42تصویر
152لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهید ردانی پور رباط امام خمینی به سمت چمران(غرب به شرق)52.5تصویر
153لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهید ردانی پور رباط چمران به سمت امام خمینی(شرق به غرب)52.5تصویر
154لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهید خرازی مقابل مسجد المرتضی(جنوب به شمال)36تصویر
155لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهید خرازی مقابل مسجد المرتضی(شمال به جنوب)36تصویر
156لیست بیلبورد سه وجهی اصفهاناتوبان شهید خرازی تقاطع اشرفی اصفهانی (ديد از كليه مسيرهاي بالا و پايين اتوبان)36تصویر
157لیست پل عابر اصفهاناتوبان ذوب آهن مقابل آمادگاه ارتش ورودی اصفهان (غرب به شرق)36تصویر
158لیست پل عابر اصفهاناتوبان ذوب آهن مقابل آمادگاه ارتش خروجی اصفهان (شرق به غرب)45تصویر
159لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهید آقابابایی، مقابل شهرک سلامت ( شمال به جنوب)36تصویر
160لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهید آقابابایی، مقابل شهرک سلامت (جنوب به شمال)36تصویر
161لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهید آقابابایی روبروی باغ بانوان طلوع ( جنوب به شمال)25تصویر
162لیست پل عابر اصفهانجاده اصفهان تهران قبل از شاهین شهر پل گرگاب (به سمت تهران)48تصویر
163لیست پل عابر اصفهانجاده اصفهان تهران قبل از شاهین شهر پل گرگاب (به سمت اصفهان)48تصویر
164لیست پل عابر اصفهانجاده اصفهان تهران مقابل شهرک صنعتی مورچه خورت (به سمت اصفهان)64تصویر
165لیست پل عابر اصفهانجاده مرق مقابل گمرک(جنوب به شمال)48تصویر
167لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهيد دستجردي ، ورودي مرق ، .بعد از شهرك آزمايش / تابلو راست48تصویر
168لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهید دستجردی ، ورودر مرق ، بعد از شهرک آزمایش / تابلو چپ48تصویر
169لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهيد دستجردي ، حدفاصل مرق و سيتي سنتر ، قبل از شهرك آزمايش / تابلو راست48تصویر
170لیست پل عابر اصفهاناتوبان شهيد دستجردي ، حدفاصل مرق و سيتي سنتر ، قبل از شهرك آزمايش / تابلو چپ48تصویر
171لیست پل عابر اصفهانجاده مرق مقابل گمرک(شمال به جنوب)52تصویر
172لیست بیلبورد اصفهانحدفاصل سيتي سنتر و مرق ، جنب شهرك آزمايش و ورودي شهرك صنعتي صفه60تصویر
173لیست پل عابر اصفهانجاده اصفهان تهران مقابل شهرک صنعتی مورچه خورت (به سمت تهران)64تصویر
174لیست پل عابر اصفهانجاده اصفهان نجف آباد، میدان کهریزسنگ( غرب به شرق)39تصویر
175لیست پل عابر اصفهانجاده اصفهان نجف آباد، میدان کهریزسنگ( شرق به غرب)39تصویر
176لیست پل عابر اصفهاناتوبان ذوب آهن اصفهان مقابل شهر ابریشم (غرب به شرق)40تصویر
177لیست پل عابر اصفهاناتوبان ذوب آهن اصفهان مقابل شهر ابریشم (شرق به غرب)40تصویر
178لیست پل عابر اصفهاناتوبان ذوب آهن اصفهان کیلومتر 16(غرب به شرق)40تصویر
179لیست پل عابر اصفهاناتوبان ذوب آهن اصفهان کیلومتر 11(غرب به شرق)40تصویر
180لیست پل عابر اصفهاناتوبان ذوب آهن اصفهان کیلومتر 11(شرق به غرب)40تصویر
181لیست پل عابر اصفهاناتوبان ذوب آهن اصفهان کیلومتر 16( شرق به غرب)40تصویر
182لیست پل عابر اصفهاناتوبان ذوب آهن اصفهان کیلومتر 14( شرق به غرب)40تصویر
183لیست پل عابر اصفهاناتوبان ذوب آهن اصفهان کیلومتر 14(غرب به شرق)40تصویر
184بیلبورد سه وجهیآزادراه اصفهان یزد،مقابل شهرک صنعتی جی (ضلع شمالی)48تصویر
185لیست پیشانی پل اصفهانبزرگراه صیاد شیرازی پیشانی زیرگذر علامه امینی (جنوب به شمال)27تصویر
186لیست پیشانی پل اصفهانبزرگراه صیاد شیرازی پیشانی زیرگذر علامه امینی (شمال به جنوب)27تصویر
187لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم كيلومتر 3 ، حدفاصل خیابان كاوه و پل خورزوق ، روبروي پمپ بنزين كيميا(دید از اصفهان)60تصویر
188لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم كيلومتر 7 حد فاصل پل خورزوق و پل گز( دید از اصفهان)72تصویر
189لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم كيلومتر 6 ، حدفاصل پل خورزوق و پل گز( دید از اصفهان)60تصویر
190لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم كيلومتر 10 ، حدفاصل پل گز و پل گرگاب ( شاهين شهر جنوب - دید از اصفهان)60تصویر
191لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم كيلومتر 11 ، حدفاصل پل گز و پل گرگاب ( شاهين شهر جنوب - دید از اصفهان )60تصویر
192لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم حد فاصل پليس راه و پل شاهين شهر شمال( دید به اصفهان و شاهین شهر)60تصویر
193لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم حد فاصل پل شاهين شهر شمال و پل گرگاب ( دید به اصفهان و شاهین شهر )60تصویر
194لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم حد فاصل پل گرگاب ( شاهين شهر جنوب ) تا پل گز ( دید به اصفهان و گز)60تصویر
195لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم حدفاصل پل خورزوق و خیابان كاوه ، قبل از پمپ بنزين كيميا ( دید به اصفهان)60تصویر
196لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم محدوده پليس راه ، قبل از ساختمان پليس راه - تابلو دوطرفه (دید از اصفهان)72تصویر
197لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم قبل از ساختمان پليس راه ، جنب ساختمان پليس راه (دید از اصفهان)60تصویر
198لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم محدوده پليس راه ، بعد از ساختمان پليس راه - تابلو دوطرفه ( دید از اصفهان)72تصویر
199لیست پیشانی پل اصفهاناتوبان معلم محدوده پليس راه ، پيشاني پل آزادراه - تابلو سمت راست ( دید از اصفهان)80تصویر
200لیست پیشانی پل اصفهاناتوبان معلم محدوده پليس راه ، پيشاني پل آزادراه - تابلو سمت چپ ( دید از اصفهان)72تصویر
201لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم محدوده پليس راه ، بعد از ساختمان عوارضي - تابلو دوطرفه72تصویر
202لیست بیلبورد اصفهاناتوبان معلم محدوده پليس راه ، جنب جاده علويجه60تصویر
203لیست بیلبورد اصفهانجاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي اول32تصویر
204لیست بیلبورد اصفهانجاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي دوم32تصویر
205لیست بیلبورد اصفهانجاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي سوم ( بعد از تابلو امامزاده )32تصویر
206لیست بیلبورد اصفهانجاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي چهارم32تصویر
207لیست بیلبورد اصفهانجاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي پنجم32تصویر
208لیست بیلبورد اصفهانجاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي ششم ، جنب درب سازمان آب32تصویر
209لیست بیلبورد اصفهانجاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي هفتم32تصویر
210لیست بیلبورد اصفهانجاده كاشان - آران و بيدگل، بعد از پل قطار، تابلوي هشتم ( جنب ميدان علم و صنعت - سمت راست)32تصویر
211لیست بیلبورد اصفهانجاده کاشان- آران و بیدگل، بعد از پل قطار ، تابلوي هشتم ( جنب ميدان علم و صنعت - سمت چپ )32تصویر
212لیست بیلبورد اصفهانجاده كاشان - آران و بيدگل، جنب ميدان علم و صنعت - تابلو سمت راست32تصویر
213لیست بیلبورد اصفهانجاده كاشان - آران و بيدگل، جنب ميدان علم و صنعت - تابلو سمت چپ32تصویر
214لیست بیلبورد اصفهانجاده كاشان - آران و بيدگل، حد فاصل ميدان علم و صنعت و پل قطار32تصویر
215لیست پیشانی پل اصفهانجاده كاشان- قمصر36تصویر
216لیست پیشانی پل اصفهانآزادراه شهید کاظمی، پيشاني پل نجف آباد - تيران ، تابلو سمت چپ72تصویر
217لیست پیشانی پل اصفهانآزادراه شهید کاظمی، پيشاني پل نجف آباد - تيران، تابلو وسط72تصویر
218لیست پیشانی پل اصفهانآزادراه شهید کاظمی،پيشاني پل نجف آباد - تيران ، تابلو سمت راست72تصویر
219لیست پیشانی پل اصفهانآزادراه شهید کاظمی، پیشانی پل علویجه80تصویر
220لیست بیلبورد اصفهانآزادراه شهید کاظمی،عوارضي اول ( كيلومتر 18 ) ، روبروي باجه هاي عوارضي90تصویر
221لیست بیلبورد اصفهانآزادراه شهید کاظمی،عوارضي اول ( كيلومتر 18 ) ، جنب پمپ بنزين90تصویر
222لیست پیشانی پل اصفهانآزادراه اصفهان تهران، به سمت قم و کاشان46تصویر
223لیست ستون عوارضیآزادراه اصفهان تهران، ستون عوارضي اصفهان - بالا ( بالاي جدول نرخ عوارض )2020-02-06 00:00:00تصویر
224لیست ستون عوارضیآزادراه اصفهان تهران، ستون عوارضي اصفهان - پایین ( بالاي جدول نرخ عوارض )2تصویر
225لیست بیلبورد اصفهانآزادراه اصفهان تهران، بدنه باجه عوارضی اصفهان1944-01-01 00:00:00تصویر
226لیست بیلبورد اصفهانابتداي آزادراه اصفهان تهران ، اولين بيلبورد60تصویر
227لیست بیلبورد اصفهانابتداي آزادراه اصفهان تهران ، دومين بيلبورد90تصویر
228لیست بیلبورد اصفهانابتداي آزادراه اصفهان تهران ، سومين بيلبورد90تصویر
229لیست بیلبورد اصفهانابتداي آزادراه اصفهان تهران ، چهارمین بيلبورد90تصویر
230لیست بیلبورد اصفهانابتداي آزادراه اصفهان تهران ، پنجمین بيلبورد90تصویر
231لیست بیلبورد اصفهانابتداي آزادراه اصفهان تهران ، ششمین بيلبورد90تصویر
232لیست پیشانی ساختمان اصفهانآزادراه اصفهان تهران، عوارضي اصفهان ، پيشاني ساختمان كناري10تصویر
233لیست بیلبورد اصفهانابتداي آزادراه اصفهان تهران ، قبل از مجتمع خدماتي سپاهان پرديس90تصویر
234لیست بیلبورد اصفهانابتداي آزادراه اصفهان تهران ، بعد از مجتمع خدماتي سپاهان پرديس90تصویر
235لیست بیلبورد اصفهانآزادراه اصفهان تهران، روبروي پليس راه نطنز60تصویر
236لیست بیلبورد اصفهانآزاد راه اصفهان تهران، قبل از عوارضی کاشان90تصویر
237لیست بیلبورد اصفهانآزادراه اصفهان تهران، بعد از خروجي جاده خرمدشت60تصویر
238لیست بیلبورد اصفهانآزادراه اصفهان تهران، بعد از دوراهی یزد60تصویر
239لیست پیشانی پل اصفهانآزادراه اصفهان تهران، پيشاني پل تقاطع نطنز72تصویر
240لیست پیشانی پل اصفهانآزادراه اصفهان تهران، پيشاني پل تقاطع جزن80تصویر
241لیست بیلبورد اصفهانآزادراه اصفهان تهران، قبل از عوارضي كاشان90تصویر
242لیست پیشانی عوارضی اصفهانآزادراه اصفهان تهران، پيشاني عوارضي كاشان ( قمصر )48تصویر
243لیست ستون عوارضی اصفهانآزادراه اصفهان تهران، ستون عوارضي كاشان ( قمصر ) - بالا ( بالاي جدول نرخ عوارض )2020-02-06 00:00:00تصویر
244لیست ستون عوارضی اصفهانآزادراه اصفهان تهران، ستون عوارضي كاشان ( قمصر ) - پايين ( زير جدول نرخ عوارض )2020-01-07 00:00:00تصویر
245لیست بدنه باجه اصفهانآزادراه اصفهان تهران، بدنه باجه عوارضي كاشان ( قمصر )1/445تصویر
246لیست بیلبورد اصفهانآزادراه اصفهان تهران، عوارضي كاشان ( قمصر ) ، روبروي باجه هاي عوارضي60تصویر
247لیست پیشانی عوارضی اصفهانآزادراه تهران اصفهان، پيشاني عوارضي كاشان ( قمصر)48تصویر
248لیست ستون عوارضی اصفهانآزادراه تهران اصفهان، ستون عوارضي كاشان ( قمصر ) - بالا ( بالاي جدول نرخ عوارض )2020-02-06 00:00:00تصویر
249لیست ستون عوارضي اصفهانآزادراه تهران اصفهان، ستون عوارضي كاشان ( قمصر ) - پايين ( زير جدول نرخ عوارض )2020-01-07 00:00:00تصویر
250لیست بدنه باجه اصفهانآزادراه تهران اصفهان، بدنه باجه عوارضي كاشان ( قمصر )1/445تصویر
251لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، 200 متر بعد از عوارضي كاشان ( قمصر ) ، روبروي پليس راه60تصویر
252لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، كيلومتر 12 آزادراه ، جنب خروجي جاده خرمدشت90تصویر
253لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، 100 متر قبل از عوارضي نطنز ( دوراهي اصفهان - يزد اردستان )90تصویر
254لیست پیشانی عوارضی اصفهانآزادراه تهران اصفهان، پيشاني عوارضي نطنز -( دوراهي اصفهان - يزد اردستان ) - راست48تصویر
255لیست پیشانی عوارضی اصفهانآزادراه تهران اصفهان، پيشاني عوارضي نطنز ( دوراهي اصفهان - يزد اردستان ) - چپ48تصویر
256لیست پیشانی پل اصفهانآزادراه تهران اصفهان، پيشاني زيرگذر دوراهي اصفهان - يزد اردستان0تصویر
257لیست پیشانی پل اصفهان آزادراه تهران اصفهان، پيشاني پل تقاطع جزن80تصویر
258لیست پیشانی پل اصفهان آزادراه تهران اصفهان، پيشاني پل تقاطع نطنز80تصویر
259لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، جنب ايستگاه پليس نطنز60تصویر
260لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، كيلومتر90تصویر
261لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، قبل از خروجي پمپ بنزين90تصویر
262لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، روبروي پمپ بنزين90تصویر
263لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، بعد از دوربين90تصویر
264لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، قبل از پل قطار90تصویر
265لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، اولين تابلو بعد از پل قطار90تصویر
266لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، دومين تابلو بعد از پل قطار90تصویر
267لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، سومين تابلو بعد از پل قطار90تصویر
268لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، قبل از عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، كيلومتر90تصویر
269لیست پیشانی عوارضی اصفهانآزادراه تهران اصفهان، پيشاني عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان )46تصویر
270لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، ستون عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) - بالا ( بالاي جدول نرخ عوارض )2020-03-04 00:00:00تصویر
271لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، ستون عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) - پايين ( زير جدول نرخ عوارض )2تصویر
272لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، بدنه باجه عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان )1/445تصویر
273لیست بیلبورد اصفهانآزادراه تهران اصفهان، در محل عوارضي اصفهان ( ورودي اصفهان ) ، بعد از باجه هاي عوارضي90تصویر
274لیست پیشانی پل اصفهانپل علويجه، پيشاني پل علويجه80تصویر
275لیست بیلبورد اصفهانجاده اصفهان دلیجان، روبروی شهرک صنعتی مورچه خورت60تصویر
276لیست بیلبورد اصفهانجاده اصفهان دلیجان،5 کیلومتری ميمه ، روبروي ونداده60تصویر
277لیست بیلبورد اصفهانجاده اصفهان نائین، جاده فرودگاه بسمت شهرك صنعتي جي ، قبل از ورودي شهرك صنعتي جي60تصویر
278لیست بیلبورد اصفهانجاده اصفهان شیراز، جنب پليس راه شهرضا60تصویر
279لیست بیلبورد اصفهانجاده اصفهان شیراز، بعد از پليس راه شهرضا . بعد از سه راه مجلسي60تصویر
280لیست بیلبورد اصفهانجاده اصفهان شیراز، حدفاصل بهارستان ، پليس راه شهرضا . گردنه لاشتر70تصویر
281لیست بیلبورد اصفهاناتوبان آزادگان، بعد از خيابان 672تصویر
282لیست بیلبورد اصفهاناتوبان آزادگان، قبل از خيابان 10 و شهرك شهيد منتظري72تصویر
283لیست بیلبورد اصفهاناتوبان آزادگان، بعد از تقاطع شاهين شهر50تصویر
284لیست بیلبورد اصفهاناتوبان آزادگان، قبل از خيابان نيروگاه60تصویر
285لیست بیلبورد اصفهاناتوبان آزادگان، بعد از خيابان نيروگاه50تصویر
286لیست بیلبورد اصفهاناتوبان آزادگان، روبروي دانشگاه برق72تصویر
287لیست بیلبورد اصفهاناتوبان آزادگان، روبروي خيابان 2672تصویر
288لیست پیشانی پل اصفهاناتوبان آزادگان، بين خيابان 6 و 10 ، قبل از شهرك شهيد منتظري ، پيشاني پل - تابلو سمت چپ72تصویر
289لیست پیشانی پل اصفهاناتوبان آزادگان، پيشاني پل روبروي شهرك بختياردشت - تابلو سمت راست60تصویر
290لیست پیشانی پل اصفهاناتوبان آزادگان، پيشاني پل روبروي شهرك بختياردشت - تابلو سمت چپ60تصویر
291لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان قدس روی پل ابتدای دور برگردان 12020-02-16 00:00:00تصویر
292لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان قدس روی پل ابتدای دور برگردان 22020-02-16 00:00:00تصویر
293لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه عسگریه روی پل2020-02-16 00:00:00تصویر
294لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان احمدآباد خروجی سروش2020-02-16 00:00:00تصویر
295لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان احمدآباد ابتدای خیابان ولیعصر2020-02-16 00:00:00تصویر
296لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان احمدآباد خروجی خیابان بزرگمهر2020-02-16 00:00:00تصویر
297لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان احمداباد خروجی خیابان جی2020-02-16 00:00:00تصویر
298لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان احمداباد ورودی خیابان جی2020-02-16 00:00:00تصویر
299لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه هشت بهشت ایستگاه بی ار تی2020-02-16 00:00:00تصویر
300لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه هشت بهشت رفیوژ میانی هشت بهشت غربی2020-02-16 00:00:00تصویر
301لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه هشت بهشت جزیره ورودی هشت بهشت شرقی2020-02-16 00:00:00تصویر
302لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه نورباران (رو به چهارراه-راست)2020-02-16 00:00:00تصویر
303لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه نورباران (رو به چهارراه-چپ)2020-02-16 00:00:00تصویر
304لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه نورباران پشت ایستگاه بی ار تی2020-02-16 00:00:00تصویر
305لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه نورباران جزیره ابتدای خیابان 22 بهمن2020-02-16 00:00:00تصویر
306لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان بزرکمهر داخل ایستگاه بی ار تی2020-02-16 00:00:00تصویر
307لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان بزرکمهر داخل ایستگاه بی ار تی2020-02-16 00:00:00تصویر
308لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان بزرگمهرابرویی مشتاق-بزرگمهر2020-02-16 00:00:00تصویر
309لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان بزرگمهر خروجی پل رفیوژ میانی2020-02-16 00:00:00تصویر
310لیست تابلو اسکرول بک لایتورودی پل بزرگمهر رفیوژ وسط (تابلو بزرگ)2020-02-16 00:00:00تصویر
311لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان بزرگمهر ورودی پل رفیوژ میانی2020-02-16 00:00:00تصویر
312لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه آبشار جزیره شمال شرقی (به سمت پل)2020-02-16 00:00:00تصویر
313لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه آبشار جزیره جنوب شرقی (آبشاردوم)2020-02-16 00:00:00تصویر
314لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه آبشاررفیوژ میانی آبشار اول (ره به چهارراه راست)2020-02-16 00:00:00تصویر
315لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه آبشاررفیوژ میانی آبشار اول (ره به چهارراه چپ)2020-02-16 00:00:00تصویر
316لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه آبشار انتهای ایستگاه بی ار تی (بانک ملی)2020-02-16 00:00:00تصویر
317لیست تابلو اسکرول بک لایتحدفاصل چهارراه آبشار تا چهارراه آپادانا رفیوژ وسط (رز)2020-02-16 00:00:00تصویر
318لیست تابلو اسکرول بک لایتحدفاصل چهارراه آبشار تا چهارراه آپادانا رفیوژ وسط (سامسونگ)2020-02-16 00:00:00تصویر
319لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه آپادانا رفیوژ میانی خیابان سجاد2020-02-16 00:00:00تصویر
320لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه آپادانا ابتدای آپادانا دوم (کومه )2020-02-16 00:00:00تصویر
321لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه آپادانا انتهای ایستگاه بی ار تی2020-02-16 00:00:00تصویر
322لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه سپهسالار ابتدای ارباب جزیره ترافیکی بانک مهر اقتصاد2020-02-16 00:00:00تصویر
323لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه سپهسالار ابتدای قایم مقام جزیره شمال شرقی2020-02-16 00:00:00تصویر
324لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه سپهسالار ابتدای قایم مقام جزیره جنوب شرق(بانک رفاه)2020-02-16 00:00:00تصویر
325لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه سپهسالار ابتدای ارباب رفیوژ میانی2020-02-16 00:00:00تصویر
326لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه فرایبورگ انتهای بی ار تی2020-02-16 00:00:00تصویر
327لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه فرایبورگ رفیوژ میانی خیابان فرایبورگ2020-02-16 00:00:00تصویر
328لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه شیخ صدوق انتهای ایستگاه بی ار تی2020-02-16 00:00:00تصویر
329لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه شیخ صدوق ابتدای سعادت آباد رفیوژ راست گرد (کشاورزی)2020-02-16 00:00:00تصویر
330لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه شیخ صدوق-شیخ صدوق جنوبی رفیوژ راست گرد آزادگان2020-02-16 00:00:00تصویر
331لیست تابلو اسکرول بک لایتحدفاصل چهارراه شیخ صدوق تا میدان آزادی رفیوژوسط (مسکن)2020-02-16 00:00:00تصویر
332لیست تابلو اسکرول بک لایتحدفاصل چهارراه شیخ صدوق تا میدان آزادی رفیوژوسط (صادرات)2020-02-16 00:00:00تصویر
333لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان آزادی رفیوژ سعادت آباد (ورودی)2020-02-16 00:00:00تصویر
334لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان آزادی رفیوژ سعادت آباد (خروجی)2020-02-16 00:00:00تصویر
335لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان آزادی ابتدای خیابان سعادت آباد (از سمت میدان 1)2020-02-16 00:00:00تصویر
336لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان آزادی ابتدای خیابان سعادت آباد (از سمت میدان 2)2020-02-16 00:00:00تصویر
337لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان آزادی خیابان سعادت آباد (پرستیژ)2020-02-16 00:00:00تصویر
338لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان آزادی انتهای ایستگاه BRT سعادت آباد (فولاد)2020-02-16 00:00:00تصویر
339لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان آزادی خروجی هزار جریب2020-02-16 00:00:00تصویر
340لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان آزادی ورودی خیابان دانشگاه2020-02-16 00:00:00تصویر
341لیست تابلو اسکرول بک لایتمیدان آزادی خروجی خیابان دانشگاه2020-02-16 00:00:00تصویر
342لیست تابلو اسکرول بک لایتسه راه توحید ابتدای توحید2020-02-16 00:00:00تصویر
343لیست تابلو اسکرول بک لایتسه راه توحید ابتدای بی ار تی2020-02-16 00:00:00تصویر
344لیست تابلو اسکرول بک لایتسه راه حکیم نظامی ابتدای بی ار تی2020-02-16 00:00:00تصویر
345لیست تابلو اسکرول بک لایتسه راه حکیم نظامی ابتدای بی ار تی2020-02-16 00:00:00تصویر
346لیست تابلو اسکرول بک لایتسه راه حکیم نظامی ابتدای خیابان صفه2020-02-16 00:00:00تصویر
347لیست تابلو اسکرول بک لایتابتدای حسین آباد (ایران خودرو عابدی)2020-02-16 00:00:00تصویر
348لیست تابلو اسکرول بک لایتبلوار کشاورز مقابل خیابان حسین آباد2020-02-16 00:00:00تصویر
349لیست تابلو اسکرول بک لایتفلکه ارتش ابتدای بلوار کشاورز2020-02-16 00:00:00تصویر
350لیست تابلو اسکرول بک لایتفلکه ارتش ابتدای توپخانه2020-02-16 00:00:00تصویر
351لیست تابلو اسکرول بک لایتفلکه ارتش ابتدای ایستگاه بی ار تی2020-02-16 00:00:00تصویر
352لیست تابلو اسکرول بک لایتسه راه سیمین ابتدای خیابان کشاورز2020-02-16 00:00:00تصویر
353لیست تابلو اسکرول بک لایتسه راه سیمین ابتدای ایستگاه بی ار تی2020-02-16 00:00:00تصویر
354لیست تابلو اسکرول بک لایتسه راه سیمین ابتدای خیابان جانبازان2020-02-16 00:00:00تصویر
355لیست تابلو اسکرول بک لایتپل مفتح رفیوژ میانی زیر پل2020-02-16 00:00:00تصویر
357لیست تابلو اسکرول بک لایتپل مفتح جزیره ترافیکی2020-02-16 00:00:00تصویر
358لیست تابلو اسکرول بک لایتچهارراه امام رضا (کشاورزی)2020-02-16 00:00:00تصویر
359لیست تابلو اسکرول بک لایتقائمیه2020-02-16 00:00:00تصویر
360لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورمیدان آزادی ، جنب سعادت آباد2تصویر
361لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورخ هزار جریب ، جنب خ آزادی (شمال)2تصویر
362لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورخ هزار جریب ، جنب خ آزادی (جنوب)2تصویر
363لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورخ پرواز ، هلیكوپتر2تصویر
364لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورشیخ صدوق جنوبي ، جنب برج2تصویر
365لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورچهارراه شیخ صدوق (جنوب)2تصویر
366لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورشیخ صدوق ، چهارراه وکلا2تصویر
367لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورشیخ صدوق ، سه راهي شیخ مفید (شمال)2تصویر
368لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورشیخ صدوق، جنب شیخ مفید2تصویر
369لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورابتدای چهارباغ بالا ، جنب ك ریسي، جنب کوچه 392تصویر
370لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورابتدای چهارباغ بالا، جنب مجتمع پارسیان2تصویر
371لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورچهارباغ بالا ، چهارراه شریعتي2تصویر
372لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورچهارباغ بالا ، جنب کاخ سعادت آباد2تصویر
373لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورچهارباغ بالا ، چهارراه نظر (شمال)2تصویر
374لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورچهارباغ بالا ، چهارراه نظر (جنوب)2تصویر
375لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورچهارراه آبشار2تصویر
376لیست تابلو پایه بتنی فاقد نوربزرگمهر چهار راه نور باران2تصویر
377لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورپل فردوسي (شمال) رفیوژ میاني پل2تصویر
378لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورپل فردوسي (جنوب) رفیوژ میاني پل2تصویر
379لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورپل فردوسي (جنوب) جنب بلوار آئینه خانه غربي2تصویر
380لیست تابلو پایه بتنی فاقد نوربلوار آئینه خانه، روبروی سوپر شرایتون2تصویر
381لیست تابلو پایه بتنی فاقد نوربلوار آئینه خانه، روبروی اداره تعاون2تصویر
382لیست تابلو پایه بتنی فاقد نوربلوار آئینه خانه2تصویر
383لیست تابلو پایه بتنی فاقد نوربلوار آئینه خانه، روبروی هتل سوئیت2تصویر
384لیست تابلو پایه بتنی فاقد نوربلوار دانشگاه ، سه راهي توحید2تصویر
385لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورخ توحید، چهارراه پلیس (جنوب)، رفیوژ میاني2تصویر
386لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورخ توحید، چهارراه پلیس، جنب شریعتي2تصویر
387لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورخ توحید، چهارراه مهرداد (جنوب)2تصویر
388لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورخ توحید، چهارراه توحید، جنب نظر شرقي (روبروی بیت العباس)2تصویر
389لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورخ توحید، چهارراه توحید، جنب نظرمیاني(روبروی پاساژ مریم)2تصویر
390لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورپل آذر (شمال) جنب خ آذر2تصویر
391لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورپل آذر (جنوب) مقابل فرشچیان2تصویر
392لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورحكیم نظامي، چهارراه امین (جنب شریعتي)2تصویر
393لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورحکیم نظامي، چهارراه حكیم نظامي، جنب نظر غربي2تصویر
394لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورپل فلزی (شمال) جنب خ بهشتي2تصویر
395لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورپل فلزی (جنوب) جنب بوستان سعدی2تصویر
396لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورپل شیری، تقاطع صائب و مطهری2تصویر
397لیست تابلو پایه بتنی فاقد نوربلوار وحید، چهارراه محتشم کاشاني2تصویر
398لیست تابلو پایه بتنی فاقد نوربلوار وحید، چهارراه خاقاني2تصویر
399لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورچهارراه بنفشه (جنوب)2تصویر
400لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورانقلاب، مقابل رجا2تصویر
401لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورآمادگاه، تقاطع گلدسته2تصویر
402لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورشمس آبادی، چهارراه عباس آباد (شمال)2تصویر
403لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورشمس آبادی، چهارراه عباس آباد (جنوب)2تصویر
404لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورشمس آبادی، مقابل عیسي ابن مریم2تصویر
405لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورشمس آبادی، چهارراه قصر (شمال)2تصویر
406لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورشمس آبادی، چهارراه قصر (جنوب)2تصویر
407لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورطیب، مقابل ارگ جهان نما2تصویر
408لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورمیدان شهدا، ابتدای چهارباغ پایین2تصویر
409لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورمیدان شهدا، ابتدای کاوه2تصویر
410لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورملک شهر، ابتدای خ 17 شهریور2تصویر
411لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورملک شهر، سه راه مهدیه2تصویر
412لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورچهارراه بنفشه2تصویر
413لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورکاوه، چهارراه جابر انصاری2تصویر
414لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورچهار راه فرشادی2تصویر
415لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورخ آل محمد، چهارراه فلاطوری2تصویر
416لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورچهارراه رزمندگان، جنب جابر انصاری2تصویر
417لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورچهارراه رزمندگان، جنب رباط اول2تصویر
418لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورمیدان علیخاني، جنب بهارستان غربي2تصویر
419لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورمیدان علیخاني، جنب سید رضي (رباط دوم)2تصویر
420لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورخانه اصفهان، میدان گلها (روبروی مجتمع تجاری)2تصویر
421لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورخانه اصفهان، فلكه نگهباني2تصویر
422لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورمیدان علیخانی، ابتدای بهارستان شرقی2تصویر
423لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورخیابان بهارستان خیابان ورزشگاه2تصویر
424لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورچهار راه فلسطین2تصویر
425لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورسه راه اشراق2تصویر
426لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورمیدان برازنده2تصویر
427لیست تابلو پایه بتنی فاقد نورخیابان لاله، روبروی باقوشخانه2تصویر
428لیست تابلو پایه بتنی فاقد نوررباط سوم چهارراه بهار2تصویر
429لیست تابلو چهاروجهی بک لایتسی و سه پل، ابتدای بوستان ملت1997-02-01 00:00:00تصویر
430لیست تابلو چهاروجهی بک لایتخیابان سعادت آباد، تقاطع فرایبورگ1997-02-01 00:00:00تصویر
431لیست تابلو چهاروجهی بک لایتچهارراه شیخ صدوق، ابتدای سعادت آباد2020-02-16 00:00:00تصویر
432لیست تابلو چهاروجهی بک لایتچهارراه توحید، تقاطع خیابان نظر2020-02-16 00:00:00تصویر
433لیست تابلو چهاروجهی بک لایتخیابان توحید، چهارراه پلیس2020-02-16 00:00:00تصویر
434لیست تابلو چهاروجهی بک لایتخیابان چهارباغ بالا، چهارراه نظر2020-02-16 00:00:00تصویر
435لیست تابلو چهاروجهی بک لایتچهارراه فرایبورگ، تقاطع خیابان آزادی2020-02-16 00:00:00تصویر
436لیست تابلو چهاروجهی بک لایتخیابان چهارباغ بالا، تقاطع شریعتی2020-02-16 00:00:00تصویر
437لیست تابلو چهاروجهی بک لایتخیابان حکیم نظامی، تقاطع شریعتی2020-02-16 00:00:00تصویر
438لیست تابلو چهاروجهی بک لایتبلوار ملت، تقاطع پل فلزی2020-02-16 00:00:00تصویر
439لیست تابلو چهاروجهی بک لایتخیابان مطهری، چهارراه پل فلزی2020-02-16 00:00:00تصویر
440لیست تابلو چهاروجهی بک لایتخیابان وحید، تقاطع خیابان خاقانی2020-02-16 00:00:00تصویر
441لیست تابلو چهاروجهی بک لایتخیابان بزرگمهر، چهاراه نورباران2020-02-16 00:00:00تصویر
442لیست تابلو چهاروجهی بک لایتخیابان شمس آبادی، چهاراه قصر2020-02-16 00:00:00تصویر
443لیست تابلو چهاروجهی بک لایتخیابان مطهری، تقاطع شمس آبادی2020-02-16 00:00:00تصویر
444لیست تابلو چهاروجهی بک لایتپل شیری، ابتدای خیابان مطهری2020-02-16 00:00:00تصویر
445لیست تابلو چهاروجهی بک لایتخیابان سجاد، تقاطع ارباب2020-02-16 00:00:00تصویر
446لیست تابلو چهاروجهی بک لایتمیدان خواجو، ابتدای خیابان مشتاق2020-02-16 00:00:00تصویر
447لیست تابلو چهاروجهی بک لایتخیابان بزرگمهر، چهارراه هشت بهشت2020-02-16 00:00:00تصویر
448لیست تابلو چهاروجهی بک لایتچهاراه آبشار، تقاطع پل بزرگمهر2020-03-10 00:00:00تصویر
449لیست تابلو چهاروجهی بک لایتمیدان فیض، ابتدای خیابان میر2020-03-10 00:00:00تصویر
450لیست تابلو چهاروجهی بک لایتخانه اصفهان، میدان پنج طبقه2020-03-10 00:00:00تصویر
451لیست تابلو چهاروجهی بک لایتبزرگراه خرم-خیام، تقاطع خیابان جهاد1933-03-01 00:00:00تصویر
452لیست تابلو چهاروجهی بک لایتحیاط مجتمع تجاری پارک اصفهان1933-03-01 00:00:00تصویر
453لیست تابلو چهاروجهی بک لایتمیدان انقلاب، ضلع غرب1933-03-01 00:00:00تصویر
454لیست تابلو چهاروجهی بک لایتچهارراه ارتش(سه راه حکیم نظامی)1933-03-01 00:00:00تصویر
455لیست تابلو چهاروجهی بک لایتچهارراه رزمندگان، تقاطع جابر انصاری1933-03-01 00:00:00تصویر
456لیست بیلبورد اصفهانمیدان آزادی، ابتدای بلوار سعادت آباد، بام ساختمان پورپونه65تصویر
457لیست بیلبورد اصفهانمجتمع تجاری پارک، حیاط مجتمع، مقابل درب ورودی اصلی13/53تصویر
458لیست بیلبورد سه وجهی ثابتورودی مجتمع پارک، بالای اتاق نگهبانی، دید از ورودی پارکینگ و پیاده رو2020-09-06 00:00:00تصویر
459لیست بیلبورد سه وجهی ثابتورودی مجتمع پارک، بالای اتاق نگهبانی، دید از داخل حیاط اصلی و پیاده رو2020-09-06 00:00:00تصویر
460لیست بیلبورد سه وجهی ثابتورودی مجتمع پارک، بالای اتاق نگهبانی، دید از داخل حیاط اصلی1964-03-01 00:00:00تصویر